I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau isod, cysylltwch â’ch llyfrgell yn uniongyrchol. Mae’r manylion cyswllt ar gael yma 

Digwyddiadau’r Llyfrgell fis Chwefror!

Mae gan Lyfrgelloedd Aura lawer iawn o ddigwyddiadau cyffrous i’ch diddanu’r mis Chwefror hwn!

 • 1-8 Chwefror : Dewch i ddathlu Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon gyda Llyfrgelloedd Aura!
 • 4 Chwefror: Bydd yr awdur enwog Anne Bennet yn ymuno â ni yn Llyfrgell Treffynnon o 7.00pm. Mae angen archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn: ceir mynediad a lluniaeth am £5 ac mae tocynnau ar gael i’w prynu yn Llyfrgell Treffynnon.
 • 10-14 Chwefror: Bydd Llyfrgelloedd Aura’n dathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru! Sicrhewch eich bod yn edrych ar amserlen y digwyddiad isod, ac ymuno â ni am straeon a rhigymau!
 • 10 Chwefror: Straeon a Chaneuon Cymraeg 2.00-3.00pm, i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru.
 • 11 Chwefror: Straeon a Chaneuon Cymraeg yn Llyfrgell Cei Connah am 10.30am i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru
 • 12 Chwefror: Straeon a Chaneuon Cymraeg yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy am 12.00-12.30pm i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru
 • 17 Chwefror: Amser stori gyda Mama G yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy! Dewch i ymuno â Mama G am amser stori gyda gwahaniaeth! Mi fydd hi’n rhannu straeon sy’n dathlu pwy ydych chi a charu pwy bynnag yr hoffech. Cost y sesiwn yw £3 ac mae’n yn addas i oedran 3+
 • 19 Chwefror: Sesiwn Crefftau a Stori yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy rhwng 2.00 a 3.00pm
 • 25 Chwefror: Crefftau a Helfa Drysor yn Llyfrgell Cei Connah rhwng 11.00am a 12.00pm
 • 26 Chwefror: Cwis a Phaned yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy rhwng 1 a 2pm

Gweithgareddau Llyfrgell Wythnosol!

Digwyddiadau Cymraeg!

 • Dosbarthiadau Cymraeg pob dydd Mercher yn Llyfrgell Treffynnon rhwng 9.30-10.30am
 • Grŵp sgwrsio yn Gymraeg pob dydd Mercher 9.30-10.30am yn Llyfrgell Treffynnon, ac 11.00am-12.00pm yn Llyfrgell Bwcle
 • Grŵp sgwrsio yn Gymraeg pob dydd Iau yn Llyfrgell y Fflint 1.00-2.00pm
 • Dysgu Cymraeg i ddechreuwyr gyda phaned yn Llyfrgell yr Wyddgrug pob dydd Llun 2.00-3.00pm

Croeso cynnes i bawb!

Amserlen Amser Rhigwm a Stori!

DiwrnodLleoliad
Dydd Llun 

Fflint: Amser Stori 10.30am

Glannau Dyfrdwy: Amser Rhigwm 11.00am


Treffynnon: Amser Stori 2.00pm
Dydd Mawrth 

Cei Connah: Amser Rhigwm 10.30am

Bwcle: Amser Rhigwm 10.30am

Treffynnon: Amser Rhigwm 2.00pm

Dydd Mercher 

Brychdyn: Amser Rhigwm 11.30am

Dydd Iau

Cei Connah: Amser Rhigwm 10.30am

Yr Wyddgrug: Amser Rhigwm 2.00pm

Dydd Gwener Y Fflint: Amser Rhigwm 10.15am

Bwcle: Amser Rhigwm 10.30am

Yr Wyddgrug: Amser Stori  2.00pm