Hydref 2018 Amser Rhigwm

Digwyddiadau Llyfrgelloedd ym mis Tachwedd:

  • Rydym ni’n cynnal dau fore coffi i gefnogi Plant mewn Angen ym mis Tachwedd. Galwch heibio Llyfrgell Treffynnon ar 16 Tachwedd o 10.00am ymlaen, neu Ganolfan Dysgwyr Llyfrgell Y Fflint ar 16 Tachwedd o 11.00am ymlaen i ddangos eich cefnogaeth.
  • Dewch draw i lansiad ein Grŵp Lliwio’n Ofalgar ar 20 Tachwedd yn Llyfrgell Yr Wyddgrug am 2.00pm.
  • Y mis hwn, rydym ni’n falch o groesawu Elfyn Pierce-Jones sydd yn rhoi sgwrs ar “The Haunted House of Greenfield” ar 21 Tachwedd am 2.30pm yng Nghanolfan Dysgwyr Llyfrgell Y Fflint. Gobeithiwn eich gweld chi yno!

New DFC 201718- logo for signature etc

  • Rydym unwaith eto’n cynnal Sesiwn Galw Heibio ar gyfer Dementia yn Llyfrgell Yr Wyddgrug ar 21 Tachwedd gyda David Allmark o’r Gymdeithas Alzheimer. Mae croeso mawr i ofalwyr, teulu a ffrindiau fynychu naill ai gyda’r unigolyn sydd â dementia neu ar ran yr unigolyn hwnnw.
  • Rydym yn cynnal Gweithdy Cardiau Nadolig Sidan ar 28 Tachwedd 10.00am – 12.00pm. Dewch draw i wneud eich cardiau Nadolig gyda Mair Morgan: uchafswm o 10 unigolyn i bob gweithdy, £3.50 yr un (archebwch yn gynnar!).
  • Yn olaf, rydym ni’n gyffrous am fod yn rhan o ddigwyddiad gyda BookTrust Cymru y mis hwn: Amser Rhigwm Mawr Cymru! Bydd y digwyddiad yn rhedeg o 26-30 Tachwedd ym mhob llyfrgell.