Gorffennaf 2018 Amser Rhigwm

Library Services for Children and Young People

Summer Reading Challenge

mischief makers welsh-15

Arddangosfa ‘Below the Line’.

Galwch i fewn i Lyfrgell Y Fflint o’r pryd yma tan Awst 2018 i edrych ar Arddangosfa ‘Below the Line’. Mae’r arddangosfa yn ran o gywaith sy’n archwilio storïau sy’n ymwneud â Castell Y Fflint a’r Arfordir ar ran CADW a Cyngor Sir y Fflint. Fe wnaeth grwp o Artistiaid weithio gyda amrywiaeth o bobl i feddwl ac i drafod  gorffennol, presennol a dyfodol Y Fflint. Yn gynnwysiedig i hyn roedd Siop Stori yn yr hen ‘Jones the Gardeners’ am bythefnos yn ystod Chwefror/Mawrth, gweithdai Celf yn rhan fwyaf o ysgolion Y Fflint a trafodaethau mewn grwp a Cymdeithasau. Mae’r gwaith crefft syfrdanol a gafodd ei greu yn ystod y cynllun yn cael ei ddangos o amgylch y Llyfrgell. A hefyd ma hi’n bosib gwylio a gwrando ar fideos a gafodd ei creu yn ystod y cywaith gan y bobl leol. Ac os oes gennych stori i adrodd  a fasech chi mor garedig a’i gydrannu efo ni.

 

Welsh Reading Hack poster