Digwyddiadau Llyfrgell ym mis Mai!

Mae gennym ni lawer iawn o ddigwyddiadau cyffrous i’ch diddanu fis Mai!

I weld y clybiau wythnosol neu i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau isod, cysylltwch â’ch llyfrgell yn uniongyrchol. Mae’r manylion cyswllt ar gael yma

  • 1 Mai: Sesiwn Crefft i Oedolion yn Llyfrgell Treffynnon rhwng 2.00-4.00pm. Mae’n rhaid archebu lle, £3.50 yr un.
  • 1, 8, 15 a 22 Mai: Cwrs Blas ar Lythrennedd Digidol yn Llyfrgell Treffynnon. Cael mwy allan o’ch llechen neu gyfrifiadur! 00am -12.30pm
  • 4 Mai: Grŵp Hanes Teulu a sesiwn galw heibio am gyngor yn Llyfrgell yr Wyddgrug rhwng 2.30pm a 4.30pm.
  • 8 Mai: Diwrnod Ymwybyddiaeth o’r Byddar dan arweiniad Partner gyda chyngor ar gael rhwng 9.45am-3.30pm yn Llyfrgell Treffynnon.
  • 13 – 19 Mai: Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – Galwch heibio eich llyfrgell lleol i gael rhagor o wybodaeth am sut gall Aura eich helpu gyda’ch lles a benthyg rhai o’n casgliadau “Llyfrau ar Bresgripsiwn’. Mae’r ffocws eleni ar ddelwedd cadarnhaol o’r corff. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma
  • 15 Mai: Cwis Hanes Lleol yn Llyfrgell y Fflint o 2.30pm ymlaen.
  • 17 Mai: Dawns De yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy rhwng 12.30-3.30pm. £7.50 y tocyn (yn cynnwys tê prynhawn). Gwisgwch eich esgidiau dawnsio, mwynhewch gerddoriaeth a chwrdd â ffrindiau hen a newydd!
  • 20 – 26 Mai: Wythnos Ymwybyddiaeth O Ddementia. Ewch i’ch llyfrgell leol i gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Aura yn gweithio tuag at fod yn gyfeillgar i bobl â Dementia er mwyn cefnogi holl aelodau o’n cymuned. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma
  • 22 Mai: Canu a Gwenu gyda’r Goldies! Croeso cynnes i bawb yn Llyfrgell y Fflint rhwng 2.00-3.00pm am awr o hwyl a chwerthin!
  • 24 – 31 Mai: Bydd Llyfrgell y Fflint yn cynnal arddangosfa Treialon Tref y Fflint. Dewch i weld!

 

Amserlen Amser Rhigwm a Stori!

Diwrnod Lleoliad
 

Dydd Llun

 

Fflint: Amser Stori 10.00am

 

Glannau Dyfrdwy: Amser Rhigwm 2.00pm

 

 

Dydd Mawrth

 

Cei Connah: Amser Rhigwm 10.30am

 

Bwcle: Amser Rhigwm 10.30am

 

Treffynnon: Amser Rhigwm 2.00pm

 

 

Dydd Mercher

 

 

Brychdyn: Amser Rhigwm 11.30am

 

Dydd Iau

 

Bwcle: Cymraeg i Blant 10.30am

 

Cei Connah: Amser Rhigwm 10.30am

 

Yr Wyddgrug: Amser Rhigwm 2.00pm

 

 

Dydd Gwener

 

Fflint: Amser Rhigwm 10.15am

 

Treffynnon: Sesiwn Gymraeg Stori a Rhigwm 10.00am

 

Bwcle: Amser Rhigwm 10.30am

 

Yr Wyddgrug: Amser Stori  2.00pm