Digwyddiadau Mis Mawrth yn y Llyfrgell! 

Mae gennym ni lawer iawn o ddigwyddiadau cyffrous i’ch diddanu fis Mawrth!
Am fwy o wybodaeth am sesiynau wythnosol Amser Stori a Chân, neu’r clybiau amrywiol, cysylltwch â’ch llyfrgell leol.
Mae manylion cyswllt y llyfrgelloedd ar gael ar y ddolen isod:

Dod o hyd i lyfrgell ac amseroedd agor

• 1 Mawrth 10.00am-12.00pm: Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Llyfrgell yr Wyddgrug
• 1 Mawrth am 10.00am: Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Llyfrgell Cei Connah
• 1 Mawrth am 10.30am: Bore Coffi a Gweithgareddau Crefft Cymreig yn Llyfrgell Treffynnon
• 1 Mawrth 10.00am-12.00pm: Sesiwn Galw Heibio “Siarad Cymraeg” yn Llyfrgell y Fflint
• 4 ac 18 Mawrth 2.30-4.00pm: Lliwio i Oedolion yn Llyfrgell y Fflint
• 5 Mawrth 2.30pm-4.30pm: Grŵp Hanes Teulu a Sesiwn Galw Heibio Cyngor ar Hanes Teulu yn Llyfrgell yr Wyddgrug
• 6 Mawrth am 2.30pm: Sgwrs am Ysbrydegaeth yn Llyfrgell y Fflint
• 7 Mawrth: Diwrnod y Llyfr! Dathlwch eich hoffter o ddarllen drwy fynd i’ch llyfrgell leol neu ddefnyddio ein hadnoddau digidol ar-lein!
• 7 ac 18 Mawrth am 2.00pm: Cwrs TG Sylfaenol yn Llyfrgell y Fflint
• 11 Mawrth 2.00-3.30pm: “Chat About”: Digwyddiad lles a darllen ar y cyd yn Llyfrgell y Fflint
• 15, 22 a 29 Mawrth 10.00-11.00am: Sesiynau Stori a Chân Cymraeg i Blant yn Llyfrgell Treffynnon
• Wythnos Shakespeare, 18-24 Mawrth: Wythnos arbennig i ddathlu gwaith un o feirdd a dramodwyr enwocaf y byd.
• 19 Mawrth 1.00-6.00pm: “Camu Ymlaen a Gwella’ch Sgiliau efo Aura!” Gweithdy Cyflogadwyedd arbennig yn Llyfrgell yr Wyddgrug, ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am gymorth gyrfaoedd. Pa un ai ydych chi’n chwilio am gymorth i lwyddo mewn cyfweliad neu lenwi ffurflen gais, mae gennym ni bopeth fydd arnoch chi angen ei wybod mewn chwe cham gwahanol!
• 22-30 Mawrth: Sesiynau galw heibio ar ôl ysgol i wneud cardiau Sul y Mamau yn Llyfrgell yr Wyddgrug
• 28 Mawrth am 2.30pm: Cwis gwybodaeth gyffredinol ar gyfer oedolion yn Llyfrgell y Fflint