Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Diwrnod y Llyfr! 23 o lyfrau i’w darllen yn 2023

23 o lyfrau i’w darllen yn 2023

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2023, rydym wedi rhoi’r rhestr ganlynol o 23 o lyfrau at ei gilydd i’w darllen yn 2023. O ffuglen trosedd i sagas teuluol hanesyddol – mae gennym rywbeth at dant pawb! Mae’r teitlau canlynol naill ai wedi’u cyhoeddi eisoes neu ar eu ffordd eleni:

Ffuglen Cyfoes:
1. Really Good, Actually gan Monica Heisey
2. Small Worlds gan Caleb Azumah Nelson
3. Y Gwyliau gan Sioned Wiliam
4. The Memory Of Animals gan Claire Fuller
5. A Spell of Good Things gan Ayobami Adebayo

Historical Fiction:
6. Salem gan Haf Llewelyn
7. No Life for a Lady gan Hannah Dolby
8. Vulcana gan Rebecca F. John
9. The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece gan Tom Hanks

Fantastical Fiction:
10. Y Cylch gan Gareth Evans-Jones
11. Victory City gan Salman Rushdie
12. A Day of Fallen Night gan Samantha Shannon
13. Atalanta gan Jennifer Saint

Crime and Thriller Fiction:
14. The Library Suicides gan Fflur Dafydd
15. Yellowface gan R.F. Kuang
16. Dal Arni gan Iwan ‘Iwcs’ Roberts

Love Stories:
17. Ar Adain Cân gan Gareth Thomas
18. The Wake-Up Call gan Beth O’Leary
19. Happy Place gan Emily Henry

Non-Fiction:
20. Sarn Helen: A Journey Through Wales, Past, Present and Future gan Tom Bullough
21. The Turning Tide gan Jon Gower
22. You Are Not Alone gan Cariad Lloyd
23. All the Wide Border : Wales, England and the Places in Between gan Mike Parker

Mae’r holl deitlau hyn ar gael (neu fe fyddan nhw ar gael) i fenthyg o lyfrgelloedd Aura naill ai fel llyfrau, e-lyfrau neu lyfrau sain. Cofiwch: gallwch bori drwy’r teitlau hyn a channoedd arall ar ein catalog llyfrgell ar-lein!

Mae’r holl ddolenni a manylion pellach am ein hadnoddau llyfrgell ddigidol i’w gweld yma.

Back To Top