skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Dyfodol Mewn Hamdden gydag Achieve More Training ac Aura Cymru

Mae Aura Cymru wrth eu bodd ymuno ag Achieve More Training i greu cyfleoedd i bobl fanc 16 oed a throsedd a fyddai’n hoffi dechrau gyrfa yn y diwydiant hamdden.

Pwrpas y rhaglen ‘Dyfodol Mewn Hamdden’ yw helpu pobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon a hamdden i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant, arbenigo mewn rôl gyffrous a gwella eu sgiliau drwy gyfleoedd profiad gwaith.

Mynegodd Matt Hilliker, Cyfarwyddwr Cwmni Achieve More Training ei frwdfrydedd am y cyfle hwn i gydweithio ag Aura Cymru gan ddweud: “Rydym wrth ein bodd gweithio gydag Aura Cymru a chynnig cyfle i bobl ifanc Sir y Fflint gael ‘Dyfodol Mewn Hamdden’ gyda chymysgedd o gymwysterau galwedigaethol a phrofiad gwaith i helpu i wella eu CV a’u hopsiynau cyflogaeth.”

Mynegodd Lee Breese, Swyddog Datblygu Canolfan y Ganolfan Hamdden yr un brwdfrydedd ar ran y tîm Aura cyfan: “Rydym wedi bod yn gweithio’n agos ag Achieve More Training ers peth amser ar draws Aura Cymru ac yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â nhw i ddarparu’r rhaglen ‘Dyfodol Mewn Hamdden’. Mae hwn yn gyfle gwych nid yn unig i ennill rhagor o gymwysterau ond hefyd i gael rhywfaint o brofiad gwaith ar draws y sector hamdden. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein cohort cyntaf yn yr wythnosau nesaf.”

Mae’r holl hyfforddiant wedi’i noddi’n llawn ac mae’n bosibl y hefyd y bydd gan y rhai sy’n cymryd rhan hawl i lwfans hyfforddi ac ad-daliad am gostau teithio* (*16-18 oed, yn amodol ar gymhwysedd).

Os hoffech gael gwybod mwy am y rhaglen, neu os hoffech ymuno ag o, cysylltwch ag Achieve More Training erbyn 31 Mawrth 2022: info@achievemoretraining.com / 01745 797 797.

Back To Top