Anfonwch eich manylion isod

Noder, (gofynnol) Rhaid labelu’r meysydd chwblhau.

 

 

Bydd Cyngor Sir y Fflint, pan fo angen, yn dal, yn cadw, yn defnyddio a/neu’n prosesu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei chyflenwi at ddibenion gweithredu’i swyddogaeth gyhoeddus, i fonitro cyfle cyfartal ac i atal a datrys troseddau. Efallai y byddwn yn datgelu’ch data personol ac yn ei roi i gyrff allanol, os oes ganddynt reswm digonol dros ofyn am ddatgelu’r data hwnnw ac o fewn yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ganiatáu. Rwy’n cytuno i ddefnyddio a rhannu unrhyw wybodaeth neu ddata a roddaf o fewn Cyngor Sir y Fflint at y dibenion uchod.