skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug

Mae’n bleser gennym gyflwyno dau gwrs ffitrwydd newydd yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon, gan ddechrau o 4 Gorffennaf  2022.

FFITRWYDD BABI
Cwrs ffitrwydd ôl-eni 6 wythnos a ddyluniwyd i fam a’i phlentyn adfer y corff ar ôl beichiogrwydd
Dydd Llun a Dydd Mercher 9:30-10:30am
£30 am 6 wythnos (am ddim i aelodau gampfa sydd ag aelodaeth flynyddol neu ddebyd uniongyrchol misol)

FFITRWYDD BYGI
Cwrs awyr agored 6 wythnos a anelwyd at rieni newydd i’w helpu i barhau eu siwrnai ffitrwydd gyda chymorth eu babi a’u bygi
Dydd Mawrth a Dydd Gwener 9:30-10:30am
£30 am 6 wythnos (am ddim i aelodau gampfa sydd ag aelodaeth flynyddol neu ddebyd uniongyrchol misol)

CYNNIG ARBENNIG: £50 ar gyfer y ddau gwrs

Mae archebu lle yn hanfodol ar gyfer y ddau gwrs; cysylltwch ag Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug yn uniongyrchol ar 01352 704333 / 01352 704330 neu e-bostiwch Adam adam.renshaw@aura.wales 

Pilates Beichiogrwydd
Yn ogystal â’r cyrsiau uchod, mae gennym hefyd sesiynau Pilates Beichiogrwydd wythnosol yn dechrau yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug: dosbarth ffitrwydd cyn geni sy’n addas ar gyfer pob cam o feichiogrwydd. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal bob dydd Llun 7:15-8:15pm a gallwn hefyd darparu sesiynau ffitrwydd cyn-geni 1 i 1. Cyn dod i’r dosbarth hwn, gallwch gysylltu ag Abbie drwy e-bost abigayil.miller@aura.wales

Gallwch weld ein Rhaglen Dosbarth Ffitrwydd Lawn yma

 

Back To Top