Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug

Ffitrwydd Babi a Ffitrwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon.

I fynegi diddordeb mewn ymuno, e-bostiwch Abbie: abigayil.miller@aura.wales (Ffitrwydd Babi) a Simon: simon.jenkins@aura.wales (Ffitrwydd Bygi).

FFITRWYDD BABI: Cwrs nesaf yn ddechrau ddydd Llun 27 Chwefror 2023 
Cwrs ffitrwydd ôl-eni 6 wythnos a ddyluniwyd i fam a’i phlentyn adfer y corff ar ôl beichiogrwydd
Dydd Llun a Dydd Mercher 9:30-10:30am
£30 am 6 wythnos (am ddim i aelodau gampfa sydd ag aelodaeth flynyddol neu ddebyd uniongyrchol misol). Hefyd ar gael i’w brynu fel anrheg Nadolig!

FFITRWYDD BYGI: i gadarnhau
Cwrs awyr agored 6 wythnos a anelwyd at rieni newydd i’w helpu i barhau eu siwrnai ffitrwydd gyda chymorth eu babi a’u bygi
Dydd Mawrth a Dydd Gwener 9:30-10:30am
£30 am 6 wythnos (am ddim i aelodau gampfa sydd ag aelodaeth flynyddol neu ddebyd uniongyrchol misol)

Pilates Beichiogrwydd
Yn ogystal â’r cyrsiau uchod, mae gennym hefyd sesiynau Pilates Beichiogrwydd wythnosol yn dechrau yn Ystafell Ffitrwydd yr Wyddgrug: dosbarth ffitrwydd cyn geni sy’n addas ar gyfer pob cam o feichiogrwydd. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal bob dydd Llun 7:15-8:15pm a gallwn hefyd darparu sesiynau ffitrwydd cyn-geni 1 i 1. Cyn dod i’r dosbarth hwn, gallwch gysylltu ag Abbie drwy e-bost abigayil.miller@aura.wales

Gallwch weld ein Rhaglen Dosbarth Ffitrwydd Lawn yma

 

Back To Top