Ystafell Ffitrwydd y Fflint

Wedi’i leoli i fyny’r grisiau ym Mhafiliwn Jade Jones, mae Ystafell Ffitrwydd y Fflint yn gampfa dau lawr gydag amryw o wahanol fathau o offer hyfforddi i ddarparu ar gyfer pawb. O hyfforddiant cryfder, cardiofasgwlaidd, craidd – mae gennym y cyfan!

  • 23 Cardiofasgwlaidd (peiriannau rhedeg, beiciau, peiriannau rhwyfo)
  • 8 peiriant gwytnwch
  • Dymbels hyd at 32kg
  • 4 bar codi
  • Pwli deuol i’w addasu
  • Rac sgwatio hanner olympaidd
  • Kinesis
  • Omnia
  • Arke
  • a Mwy

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau aelodaeth fel talu’n ddyddiol, talu’n fisol neu talu’n flynyddol. Nid oes contract ar gyfer ein haelodaeth talu’n fisol felly gallwch ganslo ar unrhyw adeg. Mae’n rhaid i aelodau newydd ymgymryd â phroses gyflwyno sy’n cynnwys gwiriad meddygol gyda darlleniadau monitor calon, dadansoddiad o’r corff, cyngor maeth a chynlluniau ymarfer corff wedi’u teilwra yn arbennig ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein Hyfforddwyr Ffitrwydd cymwys yn eich arwain trwy’r cynllun ymarfer corff gan ddangos i chi sut i ddefnyddio’r offer yn gywir ac yn ddiogel. Gellir ailadrodd yr uchod fel Adolygiad Ffitrwydd i fonitro eich cynnydd.

Amseroedd Agor yr Ystafell Ffitrwydd

Dydd Llun – Dydd Gwener 7.00am-9.00pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 8.00am-4.00pm

Cysylltwch â Ni

01352 704308

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae gennym hefyd ddewis helaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd sy’n dal i dyfu. Ar hyn o bryd mae gennym 40 dosbarth ffitrwydd bob wythnos, ac rydym yn hoffi cynnig amrywiaeth o wahanol fathau o ddosbarthiadau ar gyfer pob chwant a gallu. Mae gennym ddosbarthiadau fel Beicio Stiwdio, Kettlercise, Met Fit a llawer mwy.