skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Llyfr Da yn cynnig Gaeaf Llawn Lles mewn Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Annog plant a phobl ifanc i enwebu llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well

Mae plant a phobl ifanc ledled Cymru yn cael eu hannog i enwebu’r llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well fel rhan o fenter Gaeaf Llawn Lles Cymru yr Asiantaeth Ddarllen. Nod y fenter Gaeaf Llawn Lles yw hyrwyddo’r gwahaniaeth sicr y gall darllen ei wneud i fywydau pobl ifanc a phwer llyfrgelloedd cyhoeddus i’w cefnogi. I ddathlu’r lansiad, mae plant a phobl ifanc yn cael eu gwahodd i enwebu a rhannu llyfr sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i sut maen nhw’n teimlo. Cyhoeddir rhestr hir genedlaethol ddiwedd y mis hwn, wrth i lu o ddigwyddiadau a gweithgareddau gael eu lansio ar-lein ac mewn llyfrgelloedd. Mae enwebiadau yn agored i bob llyfr, Saesneg neu Gymraeg, gan gynnwys ffuglen, ffeithiol, llyfrau lluniau, barddoniaeth, Manga, nofelau graffig a mwy.

Wrth i’r pandemig barhau i ddominyddu ein bywydau beunyddiol, mae Gaeaf Llawn Lles a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ymgais ar draws Cymru i helpu plant a phobl ifanc i wella o’r pandemig ac i wynebu’r gwanwyn yn teimlo’n well, yn fwy cysylltiedig ag eraill ac yn barod am ddechreuad newydd.

Mae pobl ifanc wedi cael amser mor anodd yn ystod y pandemig, ac mae eu llyfrgell yn lle delfrydol i ddechrau os ydyn nhw’n newydd i’r gymuned neu eisiau dychwelyd i’r gymuned ar ôl blwyddyn neu ddwy mor anodd,” meddai Nicola Pitman, cadeirydd Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru ac arweinydd llyfrgelloedd ar yr ymgyrch hon.

Mae croeso i bawb yn eu llyfrgell beth bynnag fo’u hoedran, cefndir, her neu allu, ac mae’r hyn sydd y tu mewn (gan gynnwys y miloedd o lyfrau sain, print ac ar-lein) yn perthyn i bawb, yn gallu agor bydoedd newydd a rhoi profiadau hudolus,” ychwanega Nicola. “Maen nhw’n dod i weld eu llyfrgell fel lle diogel, cyfeillgar i archwilio hobïau, diddordebau ac uchelgeisiau a chysylltu ag eraill. Rydyn ni’n gobeithio gallu dangos hynny yn ystod misoedd y gaeaf ac rydyn ni’n llawn cyffro am y gwahaniaeth y gall ei wneud.”

Mae enillydd pedair Gwobr Llyfrau Plant Tir na n’Og ac awdur cyfredol y mis Llyfrgelloedd Cymru, Manon Steffan Ros, yn adleisio barn Nicola. “Mae llyfrgelloedd yn ganolbwyntiau cymunedol a does dim byd tebyg iddyn nhw i ganoli’r profiad cymdeithasol o fod mewn cymuned, neu i ddemocrateiddio gwybodaeth. Ysgrifennais i gryn dipyn o lyfrau yn fy llyfrgell leol a sylweddolais nid yn unig sut roedd llyfrgellwyr yn wych am groesawu pobl ifanc, dod o hyd i lyfrau ac argymell rhai ar eu cyfer, ond hefyd adeiladu cysylltiadau cymdeithasol â phawb oedd yn dod i mewn, a’u cyflwyno i eraill trwy grwpiau a digwyddiadau hefyd.

Nid yw pobl ifanc wastad yn meddwl am lyfrgell fel eu gofod nhw, ond mae wir yn lle iddyn nhw a bydd yr ymgyrch hon yn dangos popeth y gall llyfrgelloedd ei gynnig iddyn nhw,” ychwanega Manon. “Rydw i wastad yn mynd yn ôl at rai llyfrau sy’n gwneud i mi deimlo’n dda, yn enwedig yn y gaeaf. Gall llyfrau eich cyflwyno i bobl eraill sy’n union fel chi. Mae’n gwneud i chi sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun, hyd yn oed os yw’n teimlo felly. Rydw i wir yn edrych ymlaen at weld beth mae plant a phobl ifanc yn ei argymell.

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus wedi ymuno â’r Asiantaeth Ddarllen ar yr ymgyrch hon a bydd y dathliad tymhorol o ddarllen yn parhau hyd at ddiwedd mis Mawrth gyda rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cyflwyno ar-lein ac mewn llyfrgelloedd.

I gael mwy o wybodaeth am Gaeaf Llawn Lles a sut y gall eich plentyn neu chi enwebu llyfr ewch i www.readingagency.org.uk/GaeafLlawnLles neu’n syth i’r dudalen enwebu https://www.surveymonkey.co.uk/r/WoWWelsh

Back To Top