Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol ar gael i gymunedau yn Sir y Fflint nad oes ganddynt fynediad hawdd i gangen leol o’r llyfrgell. Gall preswylwyr ddefnyddio eu cerdyn llyfrgell presennol neu ymuno â’r llyfrgell pan fyddant yn y llyfrgell deithiol.

Mae’r Llyfrgell Deithiol yn cludo detholiad o eitemau gan gynnwys;

• Llyfrau i oedolion a phlant
• Llyfrau print bras
• Llyfrau llafar
• Casgliad Cymraeg

Fe fydd ein Cynorthwyydd Llyfrgell Deithiol yn eich helpu i ganfod yr eitemau sydd eu hangen arnoch, neu hyd yn oed dangos sut i gael mynediad i’n hadnoddau ar-lein o foethusrwydd eich cartref. Mae Wi-Fi yn y Llyfrgell Deithiol.

Mae’r llyfrgell deithiol hefyd yn darparu lle i grwpiau a sefydliadau lleol lle bydd preswylwyr yn gallu cael mynediad i wybodaeth a chyngor am iechyd a lles.

Mae llyfrgell deithiol Aura yn hollol hygyrch, gyda lifft i bobl â nam symudedd. Nodwch os gwelwch yn dda: Oherwydd y lle cyfyngedig sydd ar gael, nid yw’r llyfrgell deithiol yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn mawr â modur.

Yr Amserlen Deithiol (pdf needed)

Lle bydd y Llyfrgell Deithiol yn aros

Am fwy o wybodaeth llenwch ein ffurflen Ymholiad Llyfrgell Deithiol neu ffoniwch 01352 70????

Y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae Aura yn cynnig gwasanaeth darparu Llyfrgell yn uniongyrchol i’ch cartref os ydych mewn sefyllfa lle nad oes gennych unrhyw ffordd arall o ymweld â’r Llyfrgell. Gall hyn fod o ganlyniad i faterion symudedd neu salwch hir/byr dymor.


Yn seiliedig ar yr hyn rydych yn ei ffafrio fe fydd staff y Llyfrgell yn dewis llyfrau i chi. Fe fydd ein Cynorthwyydd Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref yn dod â nhw yn syth i’ch drws a hynny yn rheolaidd ac yn rhad ac am ddim.

Fe fydd ein Cynorthwyydd Llyfrgell i’r Cartref hefyd yn hapus i ddangos sut i ddefnyddio eich dyfeisiadau eich hun fel tabledi, iPads a ffonau i fynd ar-lein a chael mynediad i’n llyfrau ar-lein am ddim, llyfrau llafar, cylchgronau, papurau newydd a mwy!

Gwneud cais am ymweliad gan y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref


Gwasanaethau i gwsmeriaid ag anghenion arbennig

Cyfeillgar i Ddementia 

Canllaw cyfeillgar i awtistiaeth ar ymuno a defnyddio’r Llyfrgell Symudol