Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn mwynhau’ch profiad yn Sba Afon, hoffem dynnu’ch sylw at yr wybodaeth ganlynol.

Efallai na fydd rhai o driniaethau a chyfleusterau’r sba yn addas i bawb, a gan mai eich lles chi yw ein blaenoriaeth bennaf, rhowch wybod inni os ydych chi’n derbyn unrhyw driniaeth feddygol neu os yw un o’r cyflyrau isod yn effeithio arnoch:

  • Afiechyd y galon
  • Canser
  • Problemau â’r afu
  • Afiechyd yr arennau
  • Wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar
  • Heintiau ffyngaidd
  • Anhwylder neu haint ar y croen
  • Beichiogrwydd
  • Alergedd
  • Hepatitis/Aids

Rydyn ni’n deall y gall hyn gymryd amser, ond mae Sba Afon yn dilyn y canllawiau meddygon lleol a’r Good Spa Guide i sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn gyfforddus.