skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gyrfaoedd

Ar hyn o bryd mae gennym 2 swydd ar gael.

Sylwch fod Ffurflen Gais Aura yn ffeil PDF y mae modd ei golygu. Cyn ei llenwi, lawrlwythwch y ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur personol.

Ar gyfer HOLL geisiadau swyddi, anfonwch eich ffurflen wedi’i gwblhau i aura.recruitment@flintshire.gov.uk

Os nad ydych chi’n gallu anfon eich ffurflen drwy e-bost, gallwch ei hanfon drwy’r post i:

Recriwtio Aura, Gwasanaethau Cyflogaeth, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG.

Swydd: Gweithiwr Hamdden / Hyfforddwr
Adran: Hamdden
Math o Swydd: Swyddi Wrth Gefn
Cyflog: £10.84 yr awr
Hysbyseb Swydd: Gweithiwr Hamdden / Hyfforddwr
Swydd-ddisgrifiad a Manylion am yr Unigolyn: Gweithiwr Hamdden / Hyfforddwr
Ffurflen Gais: Ffurflen Gais Aura
I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: steph.bryant@aura.wales
wes.billings@aura.wales
Dyddiad Cau’r Cais: Amh
Swydd: Therapydd Harddwch
Adran: Hamdden – Sba Afon
Math o Swydd: Swyddi Wrth Gefn
Cyflog: £10.84 yr awr
Hysbyseb Swydd: Therapydd Harddwch
Swydd-ddisgrifiad a Manylion am yr Unigolyn: Therapydd Harddwch
Ffurflen Gais: Ffurflen Gais Aura
I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: chris.brooks@aura.wales
Dyddiad Cau’r Cais: Amh
Back To Top