LOGO_TG_SHAPE_EDGE_PAY_BLACK_CMYK

Mae Aura yn rheoli pedair ystafell ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle, Glannau Dyfrdwy, y Fflint a’r Wyddgrug. Mae cyfleusterau’r ystafelloedd ffitrwydd yn addas ar gyfer pob oedran (dros 11 oed) a lefelau ffitrwydd, gan gynnwys cwsmeriaid ag anableddau.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys offer cardiofasgwlaidd fel peiriannau rhedeg, beiciau, stepwyr a pheiriannau rhwyfo ac ystod o beiriannau gwytnwch ar gyfer pob grŵp cyhyrau. Mae ein ystafelloedd ffitrwydd yn defnyddio offer ‘Technogym’ modern sy’n cynnwys:

  • mannau gosod iPod
  • Technoleg ‘arwain’ hawdd ei ddefnyddio
  • Sgriniau teledu personol
  • Cerddoriaeth a gemau rhyngweithiol wrth i chi ymarfer

Bydd aelodau newydd yn cael ymgynghoriad personol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys fydd yn trafod gofynion iechyd a ffitrwydd. Bydd rhaglen ymarfer corff personol yn cael ei weithredu a bydd cymorth a chefnogaeth yn cael ei ddarparu i gyflawni nodau realistig. Bydd lefelau iechyd a ffitrwydd yn cael eu monitro, gyda hyfforddwyr ffitrwydd wrth law i gynnig cymorth a chyngor.

Mae prisiau aelodaeth, sy’n ddilys yn y bedair ystafell ffitrwydd, yn amrywio o docyn diwrnod i docyn deg sesiwn, neu danysgrifiad misol. Mae ffitrwydd amser brig, ac amseroedd tawel yn danysgrifiadau misol sy’n caniatáu mynediad di-derfyn i bedair ystafell ffitrwydd, ystafell iechyd, a phyllau nofio, yn ogystal â mynediad i ddosbarthiadau ymarfer corff am £1 a chwaraeon raced.

Rydym yn darparu ar gyfer pob oedran, gallu a lefelau ffitrwydd, dim ots a ydych yn newydd, neu’n athletwr profiadol. Rydym hefyd yn deall bod gan bawb anghenion gwahanol. Felly, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar unigolrwydd a sylw.

Rhaglenni Dosbarthiadau Ffitrwydd

Gwybodaeth Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rhestr Brisiau Hamdden

Archebu ar-lein

Ewch i’n tudalen Facebook

Gweler Rhybuddion Hamdden am unrhyw gansladau neu newidiadau i’n gweithgareddau

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad