LOGO_TG_SHAPE_EDGE_PAY_BLACK_CMYK

Mae Aura yn rheoli pedair ystafell ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle, Glannau Dyfrdwy, y Fflint a’r Wyddgrug. Mae cyfleusterau’r ystafelloedd ffitrwydd yn addas ar gyfer pob oedran (dros 13 oed) a lefelau ffitrwydd, gan gynnwys cwsmeriaid ag anableddau.

*Gall plant 11 oed gael mynediad i’r ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy oherwydd argaeledd offer priodol.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys offer cardiofasgwlaidd fel peiriannau rhedeg, beiciau, stepwyr a pheiriannau rhwyfo ac ystod o beiriannau gwytnwch ar gyfer pob grŵp cyhyrau. Mae ein ystafelloedd ffitrwydd yn defnyddio offer ‘Technogym’ modern sy’n cynnwys:

  • mannau gosod iPod
  • Technoleg ‘arwain’ hawdd ei ddefnyddio
  • Sgriniau teledu personol
  • Cerddoriaeth a gemau rhyngweithiol wrth i chi ymarfer

Bydd aelodau newydd yn cael ymgynghoriad personol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys fydd yn trafod gofynion iechyd a ffitrwydd. Bydd rhaglen ymarfer corff personol yn cael ei weithredu a bydd cymorth a chefnogaeth yn cael ei ddarparu i gyflawni nodau realistig. Bydd lefelau iechyd a ffitrwydd yn cael eu monitro, gyda hyfforddwyr ffitrwydd wrth law i gynnig cymorth a chyngor.

Mae prisiau aelodaeth, sy’n ddilys yn y bedair ystafell ffitrwydd, yn amrywio o docyn diwrnod i docyn deg sesiwn, neu danysgrifiad misol. Mae ffitrwydd amser brig, ac amseroedd tawel yn danysgrifiadau misol sy’n caniatáu mynediad di-derfyn i bedair ystafell ffitrwydd, ystafell iechyd, a phyllau nofio, yn ogystal â mynediad i ddosbarthiadau ymarfer corff am £1 a chwaraeon raced.

Rydym yn darparu ar gyfer pob oedran, gallu a lefelau ffitrwydd, dim ots a ydych yn newydd, neu’n athletwr profiadol. Rydym hefyd yn deall bod gan bawb anghenion gwahanol. Felly, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar unigolrwydd a sylw.

Eich Taith Ffitrwydd

Rhaglenni Dosbarthiadau Ffitrwydd

Gwybodaeth Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cliciwch ar y ddolen ‘Gweithgareddau Canolfannau Hamdden’ isod i weld yr ystod lawn o weithgareddau a’r amseroedd agor cyhoeddus sydd ar gael i gwsmeriaid. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o sesiynau dosbarthiadau ffitrwydd i bwll nofio neu lawr sglefrio iâ, ac mae’n berthnasol i’r holl Ganolfannau Hamdden.

Gweithgareddau Canolfannau Hamdden

Rhestr Brisiau Hamdden

Archebu ar-lein

Facebook

Wybodaeth Hamdden