icerinkhero

7fed i 28ain Mai, Dydd Llun Gwyliau Banc – Bydd sesiwn iâ 10.15am – 3pm, dim ond £ 5 mynediad i bawb

Amseroedd Agor y Llawr Sglefrio
Dydd Llun Ar Gau Ar Gau Ar Gau
Dydd Mawrth Sglefrio Cyhoeddus
10.15am - 3.00pm
Ar Gau Ar Gau
Dydd Mercher Sglefrio Cyhoeddus
10.15am - 3.00pm
Ar Gau Sglefrio Cyhoeddus
8.00pm - 10.00pm
Dydd Iau Sglefrio Cyhoeddus
10.15am - 3.00pm
Sglefryn Cyhoeddus ar ôl Ysgol
3.15pm - 5.00pm
Sglefrio Cyhoeddus
8.00pm - 10.00pm
Dydd Gwener Sglefrio Cyhoeddus
11.00am - 3.00pm
Disgo Kidz
3.15pm - 5.00pm
DISGO AR YR IÂ
8.00pm - 10.00pm
Dydd Sadwrn Sglefrio Cyhoeddus
10.00am - 12.00pm
DISGO TEULU
2.30pm - 4.30pm(Ddim yn rhedeg ar 03/02/18)
DISGO AR YR IÂ
8.00pm - 10.00pm
Dydd Sul Sglefrio Cyhoeddus
10.00am - 12.00pm
DISGO TEULU
2.30pm - 4.30pm
Ar Gau

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WYBODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAUGE


Rhestr Brisiau’r Llawr Sglefrio
Gweithgaredd Actif
a llogi esgidiau sglefrio
Safonol
a llogi esgidiau sglefrio
Actif
heb logi esgidiau sglefrio
Safonol
heb logi esgidiau sglefrio
Sglefrio Cyhoeddus Oedolyn  £9.20  £10.00  £6.20  £7.00
Sglefrio Cyhoeddus Plant  £7.70 £8.00 £4.70 £5.00
 Sglefrio Cyhoeddus Teulu  £30.00 £32.00 £18.00 £20.00
Disgo / Sesiynau Thema Oedolyn  £9.80 £10.00 £6.80 £7.00
Disgo / Sesiynau Thema Plant  £8.30 £9.00 £5.30 £6.00
Disgo / Sesiynau Thema Teulu  £30.00 £32.00 £18.00 £20.00
 Actif
Sesiynau PATCH  £5.00
Cerdyn PATCH arbedwr 10 (2 am ddim)  £40.00
Sbector (Heblaw'r Thema)  £1.00  £1.00

Amserlen Llecyn Iâ
Dydd Llun
Dydd Mawth 6.15am - 10.00am 3.15pm - 6.00pm
Dydd Mercher 6.15am - 10.00am 3.15pm - 5.30pm
Dydd Iau 6.15am - 10.00am 5.00pm - 7.30pm
Dydd Gwener 6.15am - 10.00am
Dydd Sadwrn 6.15am - 9.00am  12.15pm - 1.15pm

(Ddim yn rhedeg ar 03/02/18)

Dydd Sul 6.15am - 9.00am

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ydi canolfan genedlaethol chwaraeon iâ Cymru. Mae’r Ganolfan, ar Gorllewin Heol Caer yn Queensferry, yn ymfalchïo yn ei llawr sglefrio maint Olympaidd ac yn darparu amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau, gan gynnwys hoci rhew, cyrlio a disgo ar y rhew.

IceRink-Montage