icerinkhero

Amseroedd Agor y Llawr Sglefrio
Llun Sglefrio Cyhoeddus
10.15yb - 3.00yp
Clybiau a PATCH 3.30yp-5.30yp Disgo Teulu 5.30yp-7.30yp
Mawrth Sglefrio Cyhoeddus
10.15yb - 3.00yp
Clybiau a PATCH 3.30yp-10.00yp Ar Gau
Mercher Sglefrio Cyhoeddus
10.15yb - 3.00yp
Clybiau a PATCH 3.30yp-5.30yp
Sk8 UK 5.30yp-6.00yp
Sglefrio Cyhoeddus 8.00yp-10.00yp
Iau Sglefrio Cyhoeddus 10.15yb-3.00yp Disgo Teulu 1.00yp-3.00yp
Sglefrio Cyhoeddus/Minis 3.15yp-5.00yp
Clybiau a PATCH 5.30yp-7.30yp
Sk8 UK 7.30yp-8.00yp
Sglefrio Cyhoeddus 8.00yp-10.00yp
Gwener Gwersi Oedolion 10.15yb-11.00yb
Sglefrio Cyhoeddus 11.00yb-3.00yp
Disgo Teulu 1.00yp-3.00yp
Disgo i Blant 3.15yp-5.00yp
Clybiau a PATCH 5.30yp-8.00yp
Disgo ar y Iâ
8.00yp-10.00yp
Sadwrn Sk8 UK 9.00yb-10.00yb
Sglefrio Cyhoeddus 10.00yb-12.00yp
Clybiau a PATCH 12.30yp-2.30yp
Disgo Teulu 2.30yp-4.30yp
Clybiau a PATCH 5.30yp-8.00yp
Disgo ar y Iâ 8.00yp-10.00yp
Sul Sk8 UK 9.00yb-10.00yb
Sglefrio Cyhoeddus 10.00yb-12.00yp
Clybiau a PATCH 12.30yp-2.30yp
Disgo Teulu 2.30yp-4.30yp
Clybiau a PATCH 5.30yp-10.00ypYr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 5 Tachwedd 2018


SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WYBODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU


Rhestr Brisiau’r Llawr Sglefrio
Gweithgaredd Aura Card
a llogi esgidiau sglefrio
Safonol
a llogi esgidiau sglefrio
Aura Card
heb logi esgidiau sglefrio
Safonol
heb logi esgidiau sglefrio
Sglefrio Cyhoeddus Oedolyn  £9.50  £10.30  £6.50  £7.30
Sglefrio Cyhoeddus Plant  £7.90 £8.20 £4.90 £5.20
 Sglefrio Cyhoeddus Teulu  £30.80 £33.00 £18.80 £21.00
Disgo / Sesiynau Thema Oedolyn  £10.20 £10.50 £7.20 £7.50
Disgo / Sesiynau Thema Plant  £8.70 £9.50 £5.70 £6.50
Disgo / Sesiynau Thema Teulu  £33.00 £35.00 £21.00 £23.00
Gwersi Sglefrio Iâ 6 wythnos  £41.40    £41.40  
 Aura Card
Sesiynau PATCH  £6.00
Cerdyn PATCH arbedwr 10 (2 am ddim)  £48.00

Amserlen Llecyn Iâ
Dydd Llun
Dydd Mawth 6.15am - 10.00am 3.15pm - 6.00pm
Dydd Mercher 6.15am - 10.00am 3.15pm - 5.30pm
Dydd Iau 6.15am - 10.00am 5.00pm - 7.30pm
Dydd Gwener 6.15am - 10.00am
Dydd Sadwrn 6.15am - 9.00am  12.15pm - 1.15pm

(Ddim yn rhedeg ar 03/02/18)

Dydd Sul 6.15am - 9.00am

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ydi canolfan genedlaethol chwaraeon iâ Cymru. Mae’r Ganolfan, ar Gorllewin Heol Caer yn Queensferry, yn ymfalchïo yn ei llawr sglefrio maint Olympaidd ac yn darparu amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau, gan gynnwys hoci rhew, cyrlio a disgo ar y rhew.

IceRink-Montage JAN 2019