Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Llawr Sglefrio ar gau i’r cyhoedd

Nid yw’r llawr sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael ar hyn o bryd ac ni fydd yn ailagor tan 2022 oherwydd ei ddefnydd parhaus fel canolfan frechu Covid-19. Mae’r ganolfan hamdden yn destun dychweliad graddol yn dilyn ei feddiant diweddar gan y Bwrdd Iechyd ac mae ein caeau 3G, Campfa a Sba bellach ar agor i’r cyhoedd.

icerinkhero

Amseroedd Agor y Llawr Sglefrio
Llun Ar Gau Ar Gau Ar Gau
Mawrth Sglefrio Cyhoeddus
10.15yb - 3.00yp
Clybiau a PATCH 3.30yp-10.00yp Ar Gau
Mercher Sglefrio Cyhoeddus
10.15yb - 3.00yp
Clybiau a PATCH 3.30yp-5.30yp


Sk8 UK 5.30yp-6.00yp

Sglefrio Cyhoeddus 8.00yp-10.00yp
Iau Sglefrio Cyhoeddus 10.15yb-3.00yp DISCO AFTERNOON 1.00yp-3.00yp


Sglefrio Cyhoeddus/Minis 3.15yp-5.00yp


Clybiau a PATCH 5.30yp-7.30yp

Sk8 UK 7.30yp-8.00yp


Sglefrio Cyhoeddus 8.00yp-10.00yp

Gwener Gwersi Oedolion 10.15yb-11.00yb


Sglefrio Cyhoeddus 11.00yb-1.00yp

DISCO AFTERNOON 1.00yp-3.00yp


Disgo i Blant 3.15yp-5.00yp


Clybiau a PATCH 5.30yp-8.00yp

Disgo ar y Iâ
8.00yp-10.00yp
Sadwrn Sk8 UK 9.00yb-10.00yb


Sglefrio Cyhoeddus 10.00yb-12.00yp

Clybiau a PATCH 12.30yp-2.30yp


DISCO AFTERNOON 2.30yp-4.30yp

Clybiau a PATCH 5.30yp-8.00yp


Disgo ar y Iâ 8.00yp-10.00yp

Sul Sk8 UK 9.00yb-10.00yb


Sglefrio Cyhoeddus 10.00yb-12.00yp

Clybiau a PATCH 12.30yp-2.30yp


DISCO AFTERNOON 2.30yp-4.30yp

Clybiau a PATCH 5.30yp-10.00yp


Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 13 January 2020


SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WYBODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU

Rhestr Brisiau’r Llawr Sglefrio
Gweithgaredd Aura Card
a llogi esgidiau sglefrio
Safonol
a llogi esgidiau sglefrio
Aura Card
heb logi esgidiau sglefrio
Safonol
heb logi esgidiau sglefrio
Sglefrio Cyhoeddus Oedolyn  £9.50  £10.30  £6.50  £7.30
Sglefrio Cyhoeddus Plant  £7.90 £8.20 £4.90 £5.20
 Sglefrio Cyhoeddus Teulu  £30.80 £33.00 £18.80 £21.00
Disgo / Sesiynau Thema Oedolyn  £10.20 £10.50 £7.20 £7.50
Disgo / Sesiynau Thema Plant  £8.70 £9.50 £5.70 £6.50
Disgo / Sesiynau Thema Teulu  £33.00 £35.00 £21.00 £23.00
Gwersi Sglefrio Iâ 6 wythnos  £41.40    £41.40  
 Aura Card
Sesiynau PATCH  £6.00
Cerdyn PATCH arbedwr 10 (2 am ddim)  £48.00
Amserlen Llecyn Iâ
Dydd Llun
Dydd Mawth 6.15am - 10.00am 3.15pm - 6.00pm
Dydd Mercher 6.15am - 10.00am 3.15pm - 5.30pm
Dydd Iau 6.15am - 10.00am 5.00pm - 7.30pm
Dydd Gwener 6.15am - 10.00am
Dydd Sadwrn 6.15am - 9.00am  12.15pm - 1.15pm

(Ddim yn rhedeg ar 03/02/18)

Dydd Sul 6.15am - 9.00am

Yr amseroedd agor uchod yn gywir o 11 Medi 2017

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ydi canolfan genedlaethol chwaraeon iâ Cymru. Mae’r Ganolfan, ar Gorllewin Heol Caer yn Queensferry, yn ymfalchïo yn ei llawr sglefrio maint Olympaidd ac yn darparu amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau, gan gynnwys hoci rhew, cyrlio a disgo ar y rhew.

Cysylltwch â Ni

Ffôn: 01352 704200

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy,
Chester Road West,
Queensferry,
Glannau Dyfrdwy,
Sir y Fflint,
CH5 1SA

IceRink-Montage JAN 2019