Isod mae tabl o’r amseroedd agor arferol.

Amserlen y Parc Sglefrio

Mae POB sesiwn AGORED/CYMYSG ar gyfer plant dros 8 yn unig. Mae’r sesiynau HWYL I BLANT BACH ar gyfer plant 5-7 mlwydd oed

Yn Ystod y Tymor Ysgol

Dydd Llun 10am – 4pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
AGORED/CYMYSG
Dydd Mawrth 10am – 4pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4pm – 5pm HWYL I BLANT BACH 5pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
AGORED/CYMYSG
Dydd Mercher 10am – 4pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
AGORED/CYMYSG
Dydd Iau 10am – 4pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
AGORED/CYMYSG
Dydd Gwener 10am – 4pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
Sglefrfyrddio yn Unig
Dydd Sadwrn 9am – 10am HWYL I BLANT BACH

10am – 11am CHWARAEON AG OLWYN

11am – 1pm
AR GYFER PARTÏON

1pm – 3.45pm AGORED/CYMYSG 4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
Dydd Sul 9am – 10am HWYL I BLANT BACH

10am – 12.45pm
AGORED/CYMYSG

1pm – 3.45pm AGORED/CYMYSG 4pm – 6.45pm
AGORED/CYMYSG
7pm – 10pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)

 

Yn ystod gwyliau’r ysgol

Dydd Llun 10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Mawrth 10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 5pm HWYL I BLANT BACH 5-7oed 7pm - 10pm CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Marcher 10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Iau 10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Gwener 10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm SGLEFRFYRDDIO YN UNIG
Dydd Sadwrn 9am – 10am HWYL I BLANT BACH

10am - 11am
CHWARAEON AG OLWYN

11am – 1pm
AR GYFER PARTÏON

1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
Dydd Sul 9am - 10am
HWYL I BLANT BACH
5-7yrs10am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1pm – 3.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
4pm – 6.45pm CYMYSG DROS 8 OED 7pm - 10pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WYBODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU

Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.

  • ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.

Chwaraeon ag Olwyn

Mae Aura yn cynnal sesiynau hyfforddi ar ddydd Sadwrn, o ddydd Sadwrn 5 Mai. Fe’u cynhelir fel y gwersi sglefrio iâ, am 6 wythnos, a’r pris ydi £22 am y cwrs. Taflen Chwaraeon ag Olwyn

Rhestr Brisiau Hamdden

Gwiriwch yr Wybodaeth Hamdden am unrhyw wybodaeth am newidiadau i’n gweithgareddau, neu weithgareddau wedi’u canslo.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer
Queensferry
CH5 1SA
Rhif ffôn:01352 704200

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad