Isod mae tabl o’r amseroedd agor arferol.

Amserlen y Parc Sglefrio

Mae POB sesiwn AGORED/CYMYSG ar gyfer plant dros 8 yn unig. Mae’r sesiynau HWYL I BLANT BACH ar gyfer plant 5-7 mlwydd oed

Yn Ystod y Tymor Ysgol

Dydd Llun 10.00am – 4.00pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Mawrth 10.00am – 4.00pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4.00 – 5.00pm HWYL I BLANT BACH 5.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Mercher 10.00am – 4.00pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Iau 10.00am – 4.00pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Gwener 10.00am – 4.00pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
Sglefrfyrddio yn Unig
Dydd Sadwrn 9.00 – 10.00am HWYL I BLANT BACH


10.00 – 11.00am CHWARAEON AG OLWYN


11.00am – 1.00pm
AR GYFER PARTÏON

1.00 – 3.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
Dydd Sul 9.00 – 10.00am HWYL I BLANT BACH


10.00am – 12.45pm
AGORED/CYMYSG

1.00 – 3.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 – 10.00pm
Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)

 

Yn ystod gwyliau’r ysgol

Dydd Llun 10.00am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
7.00 - 10.00pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Mawrth 10.00am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 5.00pm HWYL I BLANT BACH 5-7oed 7.00 - 10.00pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Marcher 10.00am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 7.00 - 10.00pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Iau 10.00am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 7.00 - 10.00pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
Dydd Gwener 10.00am – 12.45pm
CYMYSG DROS 8 OED
1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 7.00 - 10.00pm SGLEFRFYRDDIO YN UNIG
Dydd Sadwrn 9.00 – 10.00am HWYL I BLANT BACH


10.00 - 11.00am
CHWARAEON AG OLWYN


11.00am – 1.00pm
AR GYFER PARTÏON

1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 7.00 - 10.00pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)
Dydd Sul 9.00 - 10.00am
HWYL I BLANT BACH
5-7yrs


10.00am – 12.45pm CYMYSG DROS 8 OED

1.00 – 3.45pm
AGORED/CYMYSG DROS 8 OED
4.00 – 6.45pm AGORED/CYMYSG DROS 8 OED 7.00 - 10.00pm Oedolion yn unig – Rhaid bod rhywun gyda nhw
(Gallai newid o ganlyniad i bartïon preifat)

SICRHEWCH EICH BOD YN GWIRIO’R DUDALEN WYBODAETH I WIRIO AM UNRHYW NEWIDIADAU

Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.

  • ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.

Chwaraeon ag Olwyn

Mae Aura yn cynnal sesiynau hyfforddi ar ddydd Sadwrn, o ddydd Sadwrn 5 Mai. Fe’u cynhelir fel y gwersi sglefrio iâ, am 6 wythnos, a’r pris ydi £22 am y cwrs. Taflen Chwaraeon ag Olwyn

Rhestr Brisiau Hamdden

Gwiriwch yr Wybodaeth Hamdden am unrhyw wybodaeth am newidiadau i’n gweithgareddau, neu weithgareddau wedi’u canslo.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer
Queensferry
CH5 1SA
Rhif ffôn:01352 704200

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad