Skate Park Time Table

During School Term

Monday PRIVATE HIRE AVAILABLE
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm OPEN/MIXED
Tuesday CLOSED FOR MAINTENANCE
10am – 1pm
PRIVATE HIRE AVAILABLE
1pm – 4pm
 5-5pm WHEELSPORTS
4pm – 7pm OPEN/MIXED
7–10pm OPEN/MIXED
Wednesday PRIVATE HIRE AVAILABLE
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED  4pm – 7pm OPEN/MIXED  7–10pm OPEN/MIXED
Thursday PRIVATE HIRE AVAILABLE
10am – 1pm
PRIVATE HIRE AVAILABLE
1pm – 4pm
4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm OPEN/MIXED
Friday 10am – 1pm
OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm SKATEBOARD ONLY
Saturday WHEELSPORTS
9-10am - 5-7yrs
10-11am - 8-12yrs
11am-12pm - 13yrs+
12pm – 1pm - OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED PRIVATE HIRE AVAILABLE 7-10pm
Sunday 9-10am MINI MANIA
10am – 1pm - OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED PRIVATE HIRE AVAILABLE 7-10pm

 

During School Holidays

Monday OPEN/MIXED
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm OPEN/MIXED
Tuesday OPEN/MIXED
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED  5-5pm WHEELSPORTS
4pm – 7pm OPEN/MIXED
7–10pm OPEN/MIXED
Wednesday OPEN/MIXED
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED  4pm – 7pm OPEN/MIXED  7–10pm OPEN/MIXED
Thursday OPEN/MIXED
10am – 1pm
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm OPEN/MIXED
Friday 10am – 1pm
OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED 7–10pm SKATEBOARD ONLY
Saturday WHEELSPORTS
9-10am - 5-7yrs
10-11am - 8-12yrs
11am-12pm - 13yrs+
12pm – 1pm - OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED PRIVATE HIRE AVAILABLE 7-10pm
Sunday 9-10am MINI MANIA
10am – 1pm - OPEN/MIXED
1pm – 4pm OPEN/MIXED 4pm – 7pm OPEN/MIXED PRIVATE HIRE AVAILABLE 7-10pm

 

 

Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.

  • ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.

Cliciwch ar y ddolen ‘Gweithgareddau Canolfannau Hamdden’ isod i weld yr ystod lawn o weithgareddau a’r amseroedd agor cyhoeddus sydd ar gael i gwsmeriaid. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o sesiynau dosbarthiadau ffitrwydd i bwll nofio neu lawr sglefrio iâ, ac mae’n berthnasol i’r holl Ganolfannau Hamdden.

Gweithgareddau Canolfannau Hamdden

Rhestr Brisiau Hamdden

Gwiriwch yr Wybodaeth Hamdden am unrhyw wybodaeth am newidiadau i’n gweithgareddau, neu weithgareddau wedi’u canslo.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer

Queensferry
CH5 1SA
Ffôn: 01352 704200

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad