Isod mae tabl o’r amseroedd agor arferol.

Skate Park Time Table

ALL OPEN/MIXED sessions are for over 8’s only. The MINI MANIA sessions are for children aged 5-7 years.

During School Term

Monday 10am – 4pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
OPEN/MIXED
Tuesday 10am – 4pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
4pm – 5pm Mini Mania 5pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
OPEN/MIXED
Wednesday 10am – 4pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
OPEN/MIXED
Thursday 10am – 4pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
OPEN/MIXED
Friday 10am – 4pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
SKATEBOARD ONLY
Saturday 9am – 10am MINI MANIA

10am – 11am WHEELSPORTS

11am – 1pm
PARTY BOOKINGS

1pm – 3.45pm OPEN/MIXED 4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
Sunday 9am – 10am MINI MANIA

10am – 12.45pm
OPEN/MIXED

1pm – 3.45pm OPEN/MIXED 4pm – 6.45pm
OPEN/MIXED
7pm – 10pm
Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)

 

During School Holidays

Monday 10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm MIXED OVER 8’S
Tuesday 10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 5pm MINI MANIA 5-7yrs 7pm - 10pm MIXED OVER 8’S
Wednesday 10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm MIXED OVER 8’S
Thursday 10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm MIXED OVER 8’S
Friday 10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm SKATEBOARD ONLY
Saturday 9am – 10am MINI MANIA

10am - 11am
WHEELSPORTS

11am – 1pm
PARTY BOOKINGS

1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)
Sunday 9am - 10am
MINI MANIA
5-7yrs10am – 12.45pm
MIXED OVER 8’S
1pm – 3.45pm
MIXED OVER 8’S
4pm – 6.45pm MIXED OVER 8’S 7pm - 10pm Adults only - Must be accompanied
(Subject to change due to private bookings)

PLEASE ENSURE YOU CHECK THE ALERTS PAGE FOR ANY CHANGES

 

Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.

  • ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.

Wheeled Sports

Aura runs Saturday coaching sessions from the Saturday 5th May. It runs like the Ice Skating lessons in 6 week bundles, costing £22 for the course.

Rhestr Brisiau Hamdden

Gwiriwch yr Wybodaeth Hamdden am unrhyw wybodaeth am newidiadau i’n gweithgareddau, neu weithgareddau wedi’u canslo.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer

Queensferry
CH5 1SA
Ffôn: 01352 704200

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad