Ein canolfannau hamdden sy’n rheoli llogi lleiniau glaswellt a chyfleusterau newid cysylltiedig ledled y Sir. Mae’r lleiniau glaswellt hyn wedi’u lleoli ar safleoedd y ganolfan hamdden.

Y ffi am logi llain laswellt (Ionawr – Rhagfyr 2017) yw:

Wedi cofrestru ag Actif

£55.00 – Llain laswellt OEDOLYN (gêm unigol)
£25.00 – Llain laswellt IAU (gêm unigol)
£500.00 – Llain Laswellt OEDOLYN fesul Tîm, nid Clwb (Am y Tymor)
£200.00 – Llain Laswellt IAU fesul Tîm nid Clwb (Am y Tymor)

Mae’r lleiniau glaswellt isod (pêl-droed i gyd oni bai y nodir yn wahanol) ar gael i’w llogi gan y canolfannau hamdden a ganlyn:

Lleiniau glaswellt

  • 1 x llain pêl-droed/rygbi yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
  • 4 x cae pêl-droed
  • 4 x cae pêl droed yng Nghanolfan Chwaraeon Cei Connah
  • 3x cae pêl-droed / 1x cae rygbi / x1 ardal laswellt ieuenctid amlddefnydd yng Nghanolfan Hamdden Bwcle
  • 4x cae pêl-droed yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug

Cae pêl-droed 3G yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae 6 x llain 3G ar gael i’w llogi ddydd Llun i ddydd Sul
Ieuenctid/Oedolion
Wedi cofrestru ag Actif – £16/£28

Hyfforddiant pêl-droed yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Hyfforddiant pêl-droed ieuenctid ar gael i fechgyn a genethod.
Dydd Sadwrn 9:30-10:30am dan 5 oed
Dydd Sadwrn 10:30-11:30am 5-11oed

Sesiynau hyfforddi 1:1, 2:1 a 4:1 ar gael

Cynhelir gwersylloedd pêl-droed drwy’r gwyliau ysgol

Lleiniau ATP – yr Hôb/y Fflint

Ieuenctid/Oedolion
Wedi cofrestru ag Actif – £20/£38

Lleiniau ATP – Bwcle/Yr Wyddgrug

Canolfan Hamdden Bwcle– Astroturf x 3 cae pêl-droed neu (1 x hoci llawn neu 1 x cae pêl-droed maint llawn)

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – Astroturf x 4 llain neu (2 x pêl-rwyd, neu 2 x hyfforddi hoci neu 1 x llain hoci safonol neu 1 x cael pêl-droed maint llawn)

Ieuenctid/Oedolion

Wedi cofrestru ag Actif – £14/£25

 

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad