Yn dilyn cyngor ac arweiniad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru rydym wedi canslo holl raglenni Pêl-droed Aura hyd at ddydd Sadwrn 4 Ebrill

Mae ein canolfannau hamdden yn rheoli llogi caeau glaswellt a chyfleusterau newid cysylltiedig ar draws y Sir. Mae’r caeau glaswellt hyn wedi’u lleoli ar safleoedd y canolfannau hamdden.

  • Ysgol Uwchradd Alun, Yr Wyddgrug
  • Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
  • Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle
  • Ysgol Uwchradd y Fflint
  • Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hôb
  • Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Saltney

Rheolir llogi a thalu am gaeau glaswellt ar safleoedd nad ydynt yn ysgolion gan Gyngor Sir y Fflint drwy’r tîm Strydlun. Ffoniwch 01352 701234 am ragor o wybodaeth.

Y tâl am logi cae glaswellt (Ionawr-Rhagfyr 2017) yw:

Aelodaeth Aura wedi’i Chofrestru

£55.00 – Cae Glaswellt OEDOLION (Gêm Unigol)
£25.00 – Cae Glaswellt IAU (Gêm Unigol)
£500.00 – Cae Glaswellt OEDOLION fesul Tîm nid Clwb (Llogi am Dymor)
£200.00 – Cae Glaswellt IAU fesul Tîm nid Clwb (Llogi am Dymor)

Cae Pêl-droed 3G yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

6 x cae 3G ar gael i’w llogi o ddydd Llun i ddydd Sul:
£29.00 – Oedolion (Aelodaeth Aura wedi’i Chofrestru)
£16.50 – Iau (Aelodaeth Aura wedi’i Chofrestru)

Hyfforddiant Pêl-droed yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Hyfforddiant pêl-droed iau ar gael i fechgyn a merched
Dydd Sadwrn 9:30-10:30am i blant dan 5 oed
Dydd Sadwrn 10:30-11:30am 5-11 oed

Sesiynau hyfforddi 1:1, 2:1 a 4:1 ar gael
Bydd gwersylloedd pêl-droed yn rhedeg trwy holl wyliau’r ysgol
Caeau Glaswellt Artiffisial (ATP) yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug:
Canolfan Hamdden Bwcle – 3 x Cae pêl-droed ATP neu 1 cae hoci llawn neu 1 cae pêl-droed maint llawn;
Canolfan Hamdden yr Wyddgrug – 4 x cae ATP neu 2 x pêl-rwyd, neu 2 x gae ymarfer hoci neu 1 x cae hoci maint safonol neu 1 x cae pêl-droed maint llawn

£25.00 – Oedolyn (Aelodaeth Aura wedi’i Chofrestru)

£14.00 – Iau (Aelodaeth Aura wedi’i Chofrestru)