Croeso i Lawnt Bowlio Dan Do ym Mhafiliwn Jade Jones, yn y Fflint. Ailddatblygwyd y ganolfan hamdden yn 2012 ac mae’n cynnwys pedwar lawnt sy’n bodloni Safonau Rhyngwladol. Mae’r chwaraeon yn gwbl gynhwysol a gall pobl ifanc a hŷn ei fwynhau, waeth beth yw eu rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd corfforol.

Amseroedd agor: Dyddiau’r wythnos 10:00am- 9:00pm ac ar Benwythnosau 10:00am- 5:00pm

Bowlio Achlysurol: £2.90 y pen am 1 awr

Mae’r Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint yn cynnig set gynhwysfawr o gemau cynghrair dyddiol o fis Hydref tan fis Mawrth, a hefyd yn trefnu rhaglen gyfyngedig yn ystod yr haf.

Gan mai hwn yw’r unig Glwb Bowlio Dan Do yn Sir y Fflint, croesawir aelodau newydd drwy’r amser ac mae hyfforddwyr Clwb ar gael sydd yn fodlon helpu bowlwyr newydd. Mae bowlwyr newydd neu heb brofiad yn cael cynnig sesiwn hyfforddi ‘am ddim’ a gynhelir am 10:30am ar ddydd Sul cyntaf y mis o fis Hydref tan fis Mawrth (heblaw am fis Ionawr), mae’r sesiwn yn para 1 awr ac ar gael i bawb.

Anogir bowlwyr achlysurol i chwarae ac mae’r holl gyfarpar sydd ei angen ar gael i’w hurio yn y Dderbynfa am bris rhesymol. Mae cadair olwyn arbenigol hefyd ar gael os bydd angen. Mae croeso i gymdeithasau, a bydd lluniaeth ar gael.

Mae maes parcio am ddim, siopau cyfagos ac amrywiaeth o weithgareddau o fewn y Ganolfan Hamdden, gan gynnwys nofio, bowlio deg a chaffi.

I gael rhagor o fanylion am weithgareddau Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint, ewch i wefan y clwb: https://www.flintindoorbowls.com/

Pafiliwn Jade Jones y Fflint
Earl Street
Y Fflint
CH6 5ER
Ffôn: 01352 704301