Canolfannau Hamdden Aura

Canolfan Hamdden Bwcle

Mill Lane, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3HQ
01352 704290 / 704291

Amseroedd Cyswllt Derbynfa (Yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol)

Dydd Llun – Dydd Gwener 7.30am tan 1.00pm
Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener

Dydd Mawrth a Dydd Mercher

3.30pm tan 8.15pm

3.30pm tan 7.15pm

Dydd Sadwrn 8.30am tan 1.00pm
Dydd Sul

8.30am tan 3.00pm
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Gorllewin Heol Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 1SA
01352 704200

Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Llawr Sglefrio ar gau i’r cyhoedd. Mae’r ganolfan hamdden wedi cael ei ddewis i fod yn ysbyty argyfwng i wasanaethu Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir Y Fflint a Wrecsam) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa Arferol

Dydd Llun - Dydd Gwener 8.30am tan 10.00pm
Dydd Sadwrn 8.00am tan 10.00pm
Dydd Sul 8.00am tan 9.30pm
Pafiliwn Jade Jones y Fflint

Earl Street, Flint, Sir y Fflint, CH6 5ER
01352 704301

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa

Dydd Llun – Dydd Gwener 8.45am tan 8.30pm
Dydd Sadwrn 8.00am tan 5.00pm
Dydd Sul 8.00am tan 5.00pm
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Campws Mold Alun, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HT
01352 704330

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa

Yn Ystod y Tymor Ysgol Yn ystod gwyliau’r ysgol
Dydd Llun - Dydd Gwener 7.30am tan 9.15pm Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00am tan 9.30pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.00am tan 4.30pm Sadwrn a Sul  9.00am tan 6.30pm

NODYN *Byddwch yn ymwybodol bod y dderbynfa yn derbyn nifer fawr o alwadau bob dydd. Efallai na allwn ateb rhai galwadau.*

Canolfannau Chwaraeon Defnydd Deuol Aura

Ysgol Uwchradd y Fflint

Maes Hyfryd, y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5LL
01352 704301 / 704302

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Bafiliwn Jade Jones, y Fflint.

Canolfan Chwaraeon Yr Hob

Fagl Lane, Yr Hob, Sir y Fflint, LL12 9PY
01352 704330

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Ganolfan Hamdden yr Wyddgrug.

Canolfan Chwaraeon Saltney

Campws Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Teras Dewi Sant, Saltney, Sir y Fflint, CH4 0AE
01352 704290 / 704291

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Ganolfan Hamdden Bwcle.