Canolfannau Hamdden Aura

Canolfan Hamdden Bwcle

Mill Lane, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3HQ
01352 704290 / 704291

Amseroedd Cyswllt Derbynfa (Yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol)

Dydd Llun – Dydd Iau 9.00am tan 9.30pm
Dydd Gwener 9.00am tan 9.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am tan 4.30pm
Dydd Sul 9.30am tan 4.30pm
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Gorllewin Heol Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 1SA
01352 704200

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa

Dydd Llun - Dydd Gwener 8.30am tan 10.00pm
Dydd Sadwrn 8.00am tan 10.00pm
Dydd Sul 8.00am tan 9.30pm
Pafiliwn Jade Jones y Fflint

Earl Street, Flint, Sir y Fflint, CH6 5ER
01352 704301

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa

Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am tan 10.00pm
Dydd Gwener 8.45am tan 9.30pm
Dydd Sadwrn 8.45am tan 5.30pm
Dydd Sul 8.45am tan 5.30pm
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Campws Mold Alun, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HT
01352 704330

Amseroedd Cyswllt y Dderbynfa

*Galwadau yn cael eu dargyfeirio i Ganolfan Hamdden Bwcle ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm

Yn Ystod y Tymor Ysgol Yn ystod gwyliau’r ysgol
Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am tan 9.30pm Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00am tan 9.30pm
Sadwrn a Sul 9.00am tan 6.30pm Sadwrn a Sul  9.00am tan 6.30pm

NODYN *Byddwch yn ymwybodol bod y dderbynfa yn derbyn nifer fawr o alwadau bob dydd. Efallai na allwn ateb rhai galwadau.*

Canolfannau Chwaraeon Defnydd Deuol Aura

Canolfan Chwaraeon Cei Connah

Golftyn Lane, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, CH5 4BH
01352 704200

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Ysgol Uwchradd y Fflint

Maes Hyfryd, y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5LL
01352 704301 / 704302

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Bafiliwn Jade Jones, y Fflint.

Canolfan Chwaraeon Yr Hob

Fagl Lane, Yr Hob, Sir y Fflint, LL12 9PY
01352 704330

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Ganolfan Hamdden yr Wyddgrug.

Canolfan Chwaraeon Saltney

Campws Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Teras Dewi Sant, Saltney, Sir y Fflint, CH4 0AE
01352 704290 / 704291

Mae ymholiadau ac archebion ffôn yn cael eu rheoli o Ganolfan Hamdden Bwcle.