Mae hyrwyddo a gwella mynediad i’n canolfannau hamdden yn bwysig iawn i Gyngor Sir y Fflint. Mae Actif wedi’i gynllunio i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl ac yn galluogi i bobl ddod i’r ganolfan am ddim os ydynt yn cefnogi cwsmer anabl.

Dyma rai o’r cyfleusterau sydd ar gael i bobl anabl yn ein naw canolfan hamdden:

 

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy (gan gynnwys y llawr sglefrio)
 • 17 o fannau parcio i bobl ag anableddau
 • Mynediad hawdd i’r ganolfan hamdden
 • Drysau awtomataidd ym mynedfa’r adeilad
 • Mynedfa gyda ramp drwy’r llawr gwaelod, gan gynnwys y llawr sglefrio
 • Lifft i ardal wylio’r llawr sglefrio
 • Lifft i’r llawr cyntaf
 • Toiledau ar y ddau lawr
 • Evac+Chair® sy’n galluogi i ddefnyddwyr cadair olwyn neu bobl llai abl adael yr adeilad yn gyflym a diogel i lawr y grisiau.
Canolfan Hamdden Pafiliwn Jade Jones y Fflint (gan gynnwys Pwll Nofio)
 • 5 o fannau parcio i bobl ag anableddau
 • Mynediad hawdd i’r ganolfan hamdden
 • Drysau awtomataidd ym mynedfa’r adeilad
 • Cownter isel wrth y dderbynfa
 • Mynedfa gyda ramp drwy’r llawr gwaelod
 • Lifft i’r llawr cyntaf
 • Toiledau ar y ddau lawr
 • Ystafell gawod a thoiled ar y llawr cyntaf
 • Toiled a chyfleuster cawod y pwll nofio
 • Teclyn codi gyda chadair (uchafswm pwysau 160 kg)
 • Evac+Chair® sy’n galluogi i ddefnyddwyr cadair olwyn neu bobl llai abl adael yr adeilad yn gyflym a diogel i lawr y grisiau.
Canolfan Hamdden yr Wyddgrug (gan gynnwys Pwll Nofio)
 • 2 o fannau parcio i bobl ag anableddau
 • Mynediad hawdd i’r ganolfan hamdden
 • Drysau awtomataidd ym mynedfa/allanfa’r ystafell ffitrwydd
 • Lifft i’r stiwdio ddawns ar y llawr cyntaf
 • Cyfleusterau toiled ar y llawr gwaelod
 • Toiled, cawod a chyfleusterau newid y pwll nofio
 • locer mynediad â chadair olwyn yn y pentref newid
 • Grisiau graddol ar gyfer mynediad hawdd i’r pwll nofio
 • Teclyn codi gyda chadair (uchafswm pwysau 160 kg)
 • Evac+Chair® sy’n galluogi i ddefnyddwyr cadair olwyn neu bobl llai abl adael yr adeilad yn gyflym a diogel i lawr y grisiau.
Canolfan Hamdden Bwcle (gan gynnwys Pwll Nofio)
 • 4 o fannau parcio i bobl ag anableddau
 • Mynediad hawdd i’r ganolfan hamdden
 • Drysau awtomataidd ym mynedfa’r adeilad
 • Cownter isel wrth y dderbynfa
 • Ystafell gawod a thoiled ar yr ochr sych
 • Ystafell newid i ddynion a merched ger y pwll nofio gyda thoiled a chawod
 • Gwely newid pwll nofio (wedi’i rannu rhwng yr ystafelloedd newid dynion a merched)
 • Teclyn codi gyda chadair (uchafswm pwysau 160 kg)
 • 45 o loceri cwsmeriaid lefel isel ar gael yn y pentref newid