Mae Aura yn cynnig amrywiaeth o bartïon plant yn ei ganolfannau hamdden, yn amrywio o sglefrio iâ i nofio, chwarae meddal i gastell bownsio, a phêl-droed i bêl-fasged.

Mae partïon ar gael yng Nghanolfan Hamdden Bwcle, Pafiliwn Jade Jones y Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug.

 

Pool Inflatable

Opsiynau parti pwll

Mae archebion yn cynnwys defnyddio’r pwll nofio am awr ac yna defnyddio’r ystafell barti gyda byrddau a chadeiriau.

Teganau Aer Enfawr Diwrnodau ar gael Arlwyo Cost
Bwcle Sad/Sul Hunan arlwyo yn unig £125.00
PJJ – Y Fflint Sadwrn Bwyd Parti Caffi £125.00 (£3.50 y pen am fwyd)
Yr Wyddgrug* Sad/Sul Hunan arlwyo yn unig £125.00

Nodwch ar gyfer partïon pwll nofio bod polisi mynediad Aura yn berthnasol:

Mae’n rhaid i blant dan 8 oed fod yn y dŵr gydag oedolyn cyfrifol o leiaf 18 mlwydd oed bob amser. Gall yr unigolyn â chyfrifoldeb oruchwylio dim mwy na 2 o blant, gan gadw’r plant yn yr un pwll. Uchafswm o 30 lle ym mhob parti.

Partïon eraill ym Mhafiliwn Jade Jones – y Fflint

 Ten Pin Bowling

Bowlio deg

  • Dewis 1 – 2 awr bowlio deg, bwyd a diod £10 y pen
  • Dewis 2 – 1 awr chwarae meddal, 1 awr bowlio deg, bwyd a diod £10 y pen
  • Dewis 3 – 1 awr bowlio deg, bwyd a diod £8 y pen

Dim ond ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul
Llogi preifat a digwyddiadau corfforaethol ar gael.

Ball Pool

Chwarae Meddal

  • Dewis 1 – parti chwarae meddal ar benwythnos. 1 awr chwarae meddal gan gynnwys bwyd a diod £8 y pen
  • Dewis 2 – Llogi preifat ar ddydd Gwener. 2 awr o chwarae meddal gan gynnwys bwyd, diod ac arweinydd parti £86 a £3.50 y pen ar gyfer bwyd.

 

Partion eraill yng Nghanolfan Hamdden Bwcle.

Bouncy Castle

Parti Castell Bownsio

Castell bownsio yn ardal campfa’r bechgyn ysgol gyda theganau chwarae meddal, 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £58.00

Partïon eraill yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug

Parti Castell Bownsio

Castell bownsio yn ardal campfa’r ysgol gyda theganau chwarae meddal, 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £58.00

Partïon yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Parti Castell Bownsio

Castell bownsio yn yr ardal MAR gyda theganau chwarae meddal, 2 awr a bwyd caffi yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £75.00, dim llai na 20 a £2.80 y pen am fwyd.

Ice Rink

Partion Llawr Sglefrio

 

Parti Cŵl Iawn – (gan gynnwys arweinydd) £150.00 am 10 o blant, £11 y pen am unrhyw blant ychwanegol (uchafswm 15). Yn cynnwys mynediad a bwyd yn yr ystafell glwb. Gellir ei archebu yn ystod sesiynau cyhoeddus yn ystod y dydd – dewiswch amser i fwyta eich bwyd poeth neu oer.

 

Skate Park

Parc Sglefrio

Parti Eithafol

£150 am 10 o blant, £10 y pen am unrhyw blant ychwanegol. Yn cynnwys llogi offer a bwyd poeth neu oer yn eich ystafell eich hun (uchafswm 15). Byddwch yn mynd ar y rampiau am 1 awr ar ddechrau eich sesiwn ac yna yn cael 45 munud yn yr ystafell i fwyta eich bwyd ac yna cewch fynd yn ôl ar y rampiau am weddill y sesiwn os oes gennych yr egni!

Football

Parti Pêl-Droed

Cwpan y Byd gyda bwyd – £125 ar gyfer 10 o blant, £5 y pen am unrhyw blant ychwanegol hyd at 10 (uchafswm 15). Parti 2 awr sy’n cynnwys 1 awr ar y llain 3G gyda hyfforddwr pêl-droed ac yna cewch gynhesu y tu mewn tra’n bwyta eich bwyd poeth neu oer.

Partïon yng Nghanolfan Chwaraeon Saltney

Parti Castell Bownsio

  • Dewis 2 – Castell bownsio yn ardal y neuadd chwaraeon gyda theganau chwarae meddal, 1 x gôl pêl-droed, rhwyd pêl-fasged a dewis o beli e.e. pêl-droed a phêl-fasged 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £68.00