Mae Aura yn cynnig amrywiaeth o bartïon plant yn ei ganolfannau hamdden, yn amrywio o sglefrio iâ i nofio, chwarae meddal i gastell bownsio, a phêl-droed i bêl-fasged.

Mae partïon ar gael yng Nghanolfan Hamdden Bwcle, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Pafiliwn Jade Jones Fflint a Chanolfan Hamdden yr Wyddgrug.

Telerau ac Amodau Parti Pen-blwydd

Pool Inflatable

Opsiynau Parti Pwll

Mae archebion yn cynnwys defnyddio’r pwll nofio am awr ac yna defnyddio’r ystafell barti gyda byrddau a chadeiriau.


Teganau Aer Enfawr
Diwrnodau ar gaelArlwyoCost
BwcleSad/SulHunan arlwyo yn unig£125.00
PJJ – Y FflintSadwrnBwyd Parti Caffi£125.00 (£3.50 y pen am fwyd)
Yr Wyddgrug*Sad/SulHunan arlwyo yn unig£125.00

Nodwch ar gyfer partïon pwll nofio bod polisi mynediad Aura yn berthnasol:

Mae’n rhaid i blant dan 8 oed fod yn y dŵr gydag oedolyn cyfrifol o leiaf 18 mlwydd oed bob amser. Gall yr unigolyn â chyfrifoldeb oruchwylio dim mwy na 2 o blant, gan gadw’r plant yn yr un pwll. Uchafswm o 30 lle ym mhob parti.

Partïon eraill ym Mhafiliwn Jade Jones – y Fflint

Ten Pin Bowling

Bowlio Deg

 • Dewis 1
 • Gwahoddiadau Parti
 • Bwrdd Parti Pen-blwydd ar gadw
 • 1 awr o Fowlio Deg
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn pen-blwydd

£8 y person (lleiafrif o 6 gwestai)

 • Dewis 2
 • Gwahoddiadau Parti
 • Bwrdd Parti Pen-blwydd ar gadw
 • 2 awr o Fowlio Deg
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn pen-blwydd

£10 y person (o leiaf 6 gwestai)

Dewis 3
Parti yng nghanol yr wythnos, ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau

 • Gwahoddiadau Parti
 • Bwrdd Parti Pen-blwydd ar gadw
 • 1 awr o Fowlio Deg
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn pen-blwydd

£6.50 y person (o leiaf 6 gwestai)

Partïon Teulu/ Grwpiau

 • Bwrdd ar gadw
 • 1 awr o Fowlio Deg
 • *Dewis o fwyd
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y trefnydd

£8 y person (o leiaf 6 gwestai)

Bowlio Deg a Chwarae Meddal

 • Gwahoddiadau Parti
 • Bwrdd Parti Pen-blwydd ar gadw
 • 1 awr yn yr ardal Chwarae Meddal
 • 1 awr o Fowlio Deg
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn pen-blwydd

£10 y person (o leiaf 6 gwestai)

Ball Pool

Chwarae Meddal

Dewis 1

Hurio cyfleuster chwarae meddal ar gyfer hyd at 30 o westeion

 • Gwahoddiadau Parti
 • Defnydd o ystafell parti preifat
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn Pen-blwydd

Ar gael; Dydd Llun i ddydd Gwener 4:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 12:00pm neu 3:00pm-5:00pm
£88.00 cost hurio a £3.50 fesul person am fwyd

Dewis 2

Parti Chwarae Meddal am 2 awr

 • Dim lleiafrif o ran gwesteion
 • Gwahoddiadau Parti
 • Defnydd o ystafell parti preifat
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn Pen-blwydd


Ar gael; Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 12:00pm / 12:30pm-2:30pm / 3:00pm-5:00pm
£8 y pen

Tu allan i oriau

Hurio’r ardal Fowlio Deg a Chaffi am 2 awr

 • Defnydd eich hun o’r cyfleusterau
 • Bar trwyddedig
 • Dewis o fwyd bwffe
 • Taleb gostyngiad ar gyfer trefnydd y parti
 • Ar gael; Dydd Sadwrn a dydd Sul 6:00pm – 8:00pm
 • £320 cost hurio a £5 fesul person am fwyd

Parti Pwll gyda Theganau Aer

 • Gwahoddiadau Parti
 • Bwrdd Parti Pen-blwydd ar gadw
 • Hurio’r Pwll Nofio gyda Theganau Aer Enfawr am 1 awr
 • *Dewis o fwyd parti
 • Digonedd o ddiod sudd
 • Taleb gostyngiad ar gyfer y plentyn Pen-blwydd

Ar gael; dydd Sadwrn 3:30pm
£127.50 cost hurio a £3.50 fesul person am fwyd (dim mwy na 30 o westeion)

Polisi Mynediad Pwll Nofio – Rhaid i blant dan 8 oed fod yn y dŵr gydag oedolyn. Gall un oedolyn oruchwylio dau o blant rhwng 4-7 oed, rhaid i blant dan 4 oed gael eu goruchwylio ar sail 1-1.

*Dewisiadau bwyd parti; Prydau Poeth neu Fwffe – bwydlen ar gael wrth archebu.

Partion eraill yng Nghanolfan Hamdden Bwcle

Bouncy Castle

Parti Castell Bownsio

Castell bownsio yn ardal campfa’r bechgyn ysgol gyda theganau chwarae meddal, 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £58.00

Parti Pêl-droed

 • 1 awr yn y neuadd chwaraeon
 • Gwesteiwr parti wedi’i gynnwys
 • 45 munud yn yr ystafell gyfarfod/ ystafell werdd/ campfa bechgyn neu ferched
 • Tystysgrifau a medalau
 • Talebau gostyngiad ar gyfer eich parti cyfan a sesiwn weithgaredd am ddim i’r plentyn sy’n cael ei ben-blwydd
 • Rhaid darparu bwyd parti eich hunain


£80 am hyd at 20.
£2 am unrhyw westai ychwanegol, hyd at 10 ychwanegol.
Gallwn ond gynnal y partïon ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 12.30pm ymlaen.

Parti Chwaraeon a Gemau

 • 1 awr yn y neuadd chwaraeon
 • Gwesteiwr parti wedi’i gynnwys
 • 45 munud ar falconi neuadd ddosbarth / ystafell ddosbarth / caffi
 • Tystysgrifau a medalau
 • Talebau gostyngiad ar gyfer eich parti cyfan a sesiwn weithgaredd am ddim i’r plentyn sy’n cael ei ben-blwydd
 • Rhaid darparu bwyd parti eich hunain

£80 am hyd at 20.
£2 am unrhyw westai ychwanegol, hyd at 10 ychwanegol
Gallwn ond gynnal y partïon ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 12.30pm ymlaen.


Partïon eraill yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug

Parti Pêl-droed

 • 1 awr yn y neuadd chwaraeon
 • Gwesteiwr parti wedi’i gynnwys
 • 45 munud ar falconi neuadd ddosbarth / ystafell ddosbarth / caffi
 • Tystysgrifau a medalau
 • Talebau gostyngiad ar gyfer eich parti cyfan a sesiwn weithgaredd am ddim i’r plentyn sy’n cael ei ben-blwydd
 • Rhaid darparu bwyd parti eich hunain


£80 am hyd at 20.
£2 am unrhyw westai ychwanegol, hyd at 10 ychwanegol.
Gallwn ond gynnal y partïon ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 12.30pm ymlaen.

Parti Chwaraeon a Gemau

 • 1 awr yn y neuadd chwaraeon
 • Gwesteiwr parti wedi’i gynnwys
 • 45 munud ar falconi neuadd ddosbarth / ystafell ddosbarth / caffi
 • Tystysgrifau a medalau
 • Talebau gostyngiad ar gyfer eich parti cyfan a sesiwn weithgaredd am ddim i’r plentyn sy’n cael ei ben-blwydd
 • Rhaid darparu bwyd parti eich hunain

£80 am hyd at 20.
£2 am unrhyw westai ychwanegol, hyd at 10 ychwanegol
Gallwn ond gynnal y partïon ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 12.30pm ymlaen.

Parti Chwaraeon Tenis/ Racedi

 • 1 awr yn y neuadd chwaraeon/ cyrtiau tenis
 • Gwesteiwr parti wedi’i gynnwys
 • 45 munud ar falconi neuadd chwaraeon/ ystafell ddosbarth/ ardal y caffi
 • Tystysgrifau a medalau
 • Talebau gostyngiad ar gyfer eich parti cyfan a sesiwn weithgaredd am ddim i’r plentyn sy’n cael ei ben-blwydd
 • Rhaid darparu bwyd parti eich hunain


£80 am hyd at 20.
£2 am unrhyw westai ychwanegol, hyd at 10 ychwanegol.
Gallwn ond gynnal y partïon ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 12.30pm ymlaen.

Parti Castell Bownsio

Castell bownsio yn ardal campfa’r bechgyn ysgol gyda theganau chwarae meddal, 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £58.00


Partïon yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Parti Castell Bownsio

Dewch i fwynhau ein castell bownsio anturiaethau’r jyngl gydag ardal chwarae meddal newydd. Gweinir bwyd i’ch parti o’n caffi. Cost y parti yw £130 am hyd at 20, a bydd unrhyw rai ychwanegol yn £5 yr un.
Gwesteiwr ar gael am £35 ychwanegol.

Ice Rink

Partion Llawr Sglefrio

Parti Cŵl Iawn – (gan gynnwys arweinydd) £150.00 am 10 o blant, £11 y pen am unrhyw blant ychwanegol (uchafswm 15). Yn cynnwys mynediad a bwyd yn yr ystafell glwb. Gellir ei archebu yn ystod sesiynau cyhoeddus yn ystod y dydd – dewiswch amser i fwyta eich bwyd poeth neu oer.

Skate Park

Parc Sglefrio

Parti Eithafol

£150 am 10 o blant, £10 y pen am unrhyw blant ychwanegol. Yn cynnwys llogi offer a bwyd poeth neu oer yn eich ystafell eich hun (uchafswm 15). Byddwch yn mynd ar y rampiau am 1 awr ar ddechrau eich sesiwn ac yna yn cael 45 munud yn yr ystafell i fwyta eich bwyd a chael eich cyflwyniad bach.

Football

Parti Pêl-droed y Gynghrair

(Yn cynnwys Gwesteiwr/ Hyfforddwr ) – £125 am hyd at 10.
£5 am unrhyw rai ychwanegol (uchafswm o 16). Sesiwn pêl-droed 1 awr, yna ymlaen i’ch ystafell barti eich hunain am 1 awr gyda naill ai bwyd poeth neu oer, a chyflwyniad bach gan eich gwesteiwr.

Parti Pampro

Paratoi i gael eich Pampro! Mae ein partïon pampro yn newydd i Aura, a chewch moctêls ar ôl cyrraedd. Bydd plant 8 i 10 oed yn cael tatŵ pelydriad, colur a thriniaeth i’w hewinedd. Bydd plant 11 i 16 oed yn cael masg wyneb a thriniaeth bychan i’w dwylo. Mae’r ddau barti yn cynnwys te debyg i de prynhawn
Plant 8-10 oed – £120 ar gyfer hyd at 6 (£20 ychwanegol y pen, a dim mwy na 8)
Plant 11-16 oed – £160 ar gyfer hyd at 6 (£25 ychwanegol y pen, a dim mwy na 8)


Partïon yng Nghanolfan Chwaraeon Saltney

Parti Castell Bownsio

 • Castell bownsio yn ardal y neuadd chwaraeon gyda theganau chwarae meddal, 1 x gôl pêl-droed, rhwyd pêl-fasged a dewis o beli e.e. pêl-droed a phêl-fasged 1 awr 45 munud a bwyd hunan arlwyo yn unig, byrddau a chadeiriau wedi’u gosod ar gyfer dim mwy na 30, £68.00

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag argaeledd a phris y partïon plant, cysylltwch â’ch canolfan hamdden yn uniongyrchol.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad