Yn ystod y Tymor

Dydd Llun – Ar Gau
Dydd Mawrth – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm
Dydd Mercher – Closed
Dydd Iau – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm
Dydd Gwener – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm

Penwythnosau

9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 2:30pm – 4pm

Hanner Tymor

Dydd Llun– 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm
Dydd Mawrth – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm
Dydd Mercher – Closed
Dydd Iau – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm
Dydd Gwener – 9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 3:30pm – 5pm

Penwythnosau

9:30am – 11am, 12pm – 1:30pm & 2:30pm – 4pm

Pris

£3.00 aelodau
£3.40 rhai nad ydynt yn aelodau
£1.00 aelodau (dan 18 mis oed)
£1.60 rhai nad ydynt yn aelodau (dan 18 mis oed)

Ahoi blant! Ardal chwarae meddal antur plant yng Nghanolfan Hamdden Pafiliwn Jade Jones – sydd wedi’i enwi’n Môr Ladron y Pafiliwn gan blant ysgolion cynradd lleol.

Mae’r cyfleuster cyffrous hwn yn cynnwys sleid tonnog pedwar metr, troellwr disg, pont raffau, drysfa drychau, pwll peli, parth synhwyrau, ardal plant bychain, ffau’r octopws, canon peli, ardal gaffi, ac ystafell newid ar gyfer babanod.

 AMSEROEDD AGOR

Tymor ysgol yn unig

Dydd Llun i ddydd Gwener
10:00am tan 6:00pm

Heblaw bob dydd Iau pan fydd y Chwarae Meddal yn agor am 10.30 am.

Oriau agor yn amodol i newid oherwydd archebion parti – ffoniwch 01352 704301 i gadarnhau.

 Penwythnosau a Gwyliau ysgol

10:00am tan 12:00pm
12:30pm tan 2:30pm
3:00pm tan 5:00pm

Heblaw bob dydd Iau pan fydd y Chwarae Meddal yn agor am 10.30 am.

Oriau agor yn amodol i newid oherwydd archebion parti – ffoniwch 01352 704301 i gadarnhau.

Partïon
I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad.

Pafiliwn Jade Jones y Fflint

Earl Street
Y Fflint
CH6 5ER
Ffôn: 01352 704301