Dewch yn aelod o’r ystafell tynhau’r corff ac yn fuan byddwch wrth eich bodd gyda sut rydych yn edrych ac yn teimlo.

Dyma beth yw ymarfer corff heb y gwaith!

Beth bynnag yw’ch oedran neu lefel ffitrwydd, byddwch wedi’ch synnu pa mor hawdd a chyflym y gallwch gael canlyniadau yn y Ffatri Teimlo’n Dda.

Nid yw’r rhan fwyaf o’n haelodau wedi ymweld â champfa na chlwb iechyd o’r blaen. Byddwch yn mwynhau bob ymweliad mewn amgylchedd cymdeithasol a chyfeillgar na fydd yn eich dychryn.

Buddion:

  • sesiwn 30 munud
  • Dewch fel rydych chi
  • Does dim angen dillad nac esgidiau arbennig
  • Collwch fodfeddi
  • Collwch bwysau
  • Tynhau’r corff
  • Gwych ar gyfer gwella o anaf/salwch
  • Treial AM DDIM heb ymrwymiad i bawb sydd eisiau edrych a theimlo yn well.

Ffoniwch RŴAN i drefnu eich ymweliad AM DDIM ar 01244 845458.

Amseroedd Agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 9am-8pm.
Dydd Gwener: 9am-7pm.
Sadwrn a Sul: 9am-1pm

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer
Queensferry
CH5 1SA
Ffôn: 01244 845458

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad