skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Diweddariad Pwysig ar Ail-agor Campfa a Sba Glannau Dyfrdwy

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl yn ymwneud ag ailgyflwyno Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn dilyn ei ddefnydd diweddar fel ysbyty maes, rydym am roi gwybod i gwsmeriaid, yn anffodus, na fydd y gampfa a’r sba yn ailagor tan ddydd Llun, 13 Medi.

Mae Aura Wales, fel ein cwsmeriaid, yn siomedig gyda’r oediad hwn o wythnos. Yn naturiol, eich iechyd a’ch diogelwch chi yw ein blaenoriaeth felly mae’n hanfodol ein bod yn dod i ben â’r holl waith sy’n weddill yn yr adeilad cyn i ni ganiatáu i’r cyhoedd ddychwelyd i’r cyfleuster.

Bydd modd i gwsmeriaid Glannau Dyfrdwy archebu anwythiadau ffitrwydd, sesiynau campfa, dosbarthiadau ymarfer corff, triniaethau sba a chaeau chwaraeon 3G yn y ffordd arferol, drwy fynd i www.aura.cymru o ddydd Llun, 6 Medi. Sylwch bod archebu ar-lein ymlaen llaw yn hanfodol.

Ar ôl ailagor campfa a sba Glannau Dyfrdwy ar 13 Medi, byddwn yn ‘dadrewi’ aelodaeth ar gyfer y gampfa a’r sba ac aelodau o ddosbarthiadau campfa cyn y dyddiad hwn. Yn unol â’n gohebiaeth blaenorol ar 20 Awst, ni fyddwn yn ailddechrau cymryd taliadau debyd uniongyrchol tan 5 neu 19 Hydref. Mae hyn yn golygu y bydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn derbyn eu credyd amser heb ei dalu ers mis Mawrth 2020, ynghyd ag ychydig bach mwy, fel diolch am eich amynedd.

DOES DIM angen i aelodau campfa a sba Glannau Dyfrdwy wneud unrhyw beth i ail weithredu eu taliadau debyd uniongyrchol. Bydd taliadau’n ailddechrau ar 5 neu 19 Hydref 2021 ar swm misol arferol yr aelod.

Ar gyfer cwsmeriaid Glannau Dyfrdwy sydd ag aelodaeth flynyddol, gallwch fod yn siŵr o’r credyd amser sy’n weddill a’r dyddiad dod i ben cyfredol. Mae gennym gofnod o’r holl aelodaeth flynyddol y talwyd amdanynt cyn i ni gau. O dan yr holl amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd cyfnod cau Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth a’ch debyd uniongyrchol, cysylltwch ag aelod o Dîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura yn info@aura.wales neu dros y ffôn ar 01352 702430 / 702436 (Dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am – 5:00pm).

Back To Top