Mae’r rhan fwyaf o driniaethau Sba Afon ar gael i ddynion a menywod fel ei gilydd, ond mae gennym hefyd yr amrywiaeth isod o driniaethau sydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer dynion.

Mae gennym driniaethau Decleor i ddynion, gan gynnwys:

Egni Cyflym

Fersiwn o’r Driniaeth Wyneb Egnïol Dwys wedi’i gywasgu i 30 munud. Triniaeth i adfywio croen blinedig a diflas gyda rhin rhisgl derw ac olew naws. Yn egnïol ac adfywiol.

Triniaeth Egnïol Dwys i’r Corff

Awr o driniaeth adfywiol ichi ymlacio’n llwyr a chael eich nerth yn ôl, drwy gael teimlad bendigedig o egni gyda rhin papaia ac olew naws. Diblisgio, llacio straen a rhoi egni.

Triniaeth Wyneb Egnïol Dwys

Adfywiad parhaus i roi croen pur, glân a di-straen drwy ddefnyddio rhin rhisgl derw ac olew naws. Puro, bywiogi ac adfer.