Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Llawr Sglefrio ar gau i’r cyhoedd

Nid yw’r llawr sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael ar hyn o bryd ac ni fydd yn ailagor tan 2022 oherwydd ei ddefnydd parhaus fel canolfan frechu Covid-19. Mae’r ganolfan hamdden yn destun dychweliad graddol yn dilyn ei feddiant diweddar gan y Bwrdd Iechyd ac mae ein caeau 3G, Campfa a Sba bellach ar agor i’r cyhoedd.


Dysgwch Sut i Sglefrio

Dim ots a ydych yn ddechreuwr neu’n sglefriwr proffesiynol, bydd ein Rhaglen Sglefrio Iâ Cenedlaethol (NISA) cydnabyddedig yn darparu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn well sglefriwr. O’n dosbarth plant bychain i’r Seren Sglefrio Aur, mae gennym ddosbarth i chi.

Skate UK – Rhaglen Sgiliau Sylfaenol

Lefel 1

 • Eistedd i lawr a sefyll i fyny
 • Gorymdeithio ymlaen ar draws y rhew
 • Llithro ymlaen dwy droed
 • Sglefrio a dipio (dyn bach)
 • Troi yn yr unfan

Lefel 2

 • Gorymdeithio yn ôl ar draws y rhew
 • Swisls ymlaen (Lemonau)
 • Llithro ymlaen dwy droed mewn cromlin (chwith a dde)
 • Troi gyda dwy droed yn yr unfan (ymlaen i yn ôl, yn ôl i ymlaen)
 • Swch eira neu T-Stop

Lefel 3

 • Strôc ymlaen (dangos y defnydd cywir o’r llafn)
 • Troi gyda dwy droed gan symud (ymlaen i yn ôl, yn ôl i ymlaen)
 • Swisls yn ôl (Lemonau)
 • Llithro yn ôl dwy droed
 • Llithro ar un droed ymlaen (chwith a dde)

Lefel 4

 • Ymlaen ar yr ymylon allanol mewn cylch (chwith a dde)
 • Ymlaen ar yr ymylon mewnol mewn cylch (chwith a dde)
 • Slalom sylfaenol ymlaen (sylfaenol ymylon allanol / mewnol)
 • Strôc yn ôl
 • Ymlaen yn barhaol o gwmpas cylch (chwith a dde)

Lefel 5

 • Yn ôl ar yr ymylon allanol mewn cylch (chwith a dde)
 • Yn ôl ar yr ymylon mewnol mewn cylch (chwith a dde)
 • Yn ôl yn barhaol o gwmpas cylch (gyda’r cloc ac yn erbyn y cloc)
 • Croesi ymlaen (gyda’r cloc ac yn erbyn y cloc)
 • Ymlaen allanol gyda tri thro (chwith a dde) o fod yn llonydd

Lefel 6

 • Ymlaen mewnol gyda tri thro (chwith a dde) o fod yn llonydd
 • Yn ôl ar yr ymylon allanol i ymlaen ar yr ymylon allanol mewn cylch
 • Croesi yn ôl (gyda’r cloc ac yn erbyn y cloc)
 • Slalom dwy droed yn ôl
 • Troelli dwy droed (o leiaf 2 waith)

Lefel 7

 • Ymlaen Mowhawk agored mewnol (chwith a dde)
 • Croesi am yn ôl i lithro safle glanio
 • Symud ymlaen yn barhaus ar ymylon allanol ar linell syth (fel yn Lefel 1)
 • Symud ymlaen yn barhaus ar ymylon mewnol ar linell syth (fel yn Lefel 1)
 • Traws rolio sylfaenol ymlaen

Lefel 8

 • Tri tro o amgylch cylch yn barhaus yn allanol (3 mewn rhes); chwith a dde
 • Tri tro o amgylch cylch yn barhaus yn fewnol (3 mewn rhes); chwith a dde
 • Dilyniant stepio: Tri tro, Mowhawk, traws rolio, twisl, stepio blaen troed ac ati,
 • Twisl sengl mewnol ymlaen (chwith a dde) (Drag ymlaen sglefrwyr hoci; chwith a dde)
 • Troelli un droed (o leiaf 2 dro) (troelli 3 droed sglefrwyr hoci; o leiaf 4 tro)

Seren Skate UK – Sglefrio Am Ddim

Efydd

 • Croesi trosodd ymlaen ac yn ôl mewn ffigwr 8
 • Sbiral allanol ymlaen ar gromlin (chwith a dde)
 • Troelli ar un droed (o leiaf 4 tro) gyda mynediad a gadael yn ddewisol
 • Naid Waltz o 4-5 croes am yn ôl (llonydd ar ôl glanio gan gyfri i 3)
 • Naid bwni i Drag

Arian

 • Salchow sengl
 • Troelli ar un droed (o leiaf 4 tro) o groesi am yn ôl gan gamu ymlaen i’r ymyl allanol, a glanio wrth adael
 • Sbiral am yn ôl ar gromlin (chwith a dde)
 • Croesi am yn ôl o amgylch cylch i safle glanio estynedig gan gyfri i 3 (chwith a dde)
 • Tebot ar y naill droed a’r llall (ymlaen neu yn ôl)

Aur

 • Troelli ar un droed allanol am yn ôl (troelli o leiaf 1 waith)
 • Dolen blaen troed sengl (gan neidio’n gywir – nid naid tri blaen troed)
 • Dilyniant troelli: Troelli allanol ymlaen, tri tro ymlaen allanol, croesi am yn ôl ddwy waith, troelli mewnol am yn ôl (dal i droelli am 3 eiliad) gyda’r cloc ac yn erbyn y cloc
 • Dilyniant stepio syml: Rhaid cynnwys tri tro, Mowhawks, Chasses, Croesi, Cam Blaen Troed; gellir gwneud y rhain ar unrhyw ymyl, ymlaen neu yn ôl.
 • Cyfuniad o symudiadau sglefrio, troi, neidio a throelli mewn perfformiad byr; gyda neu heb gerddoriaeth (dim mwy na 1 munud 30 eiliad)

Amseroedd

Dydd Mercher:

Skate UK (Gradd 1-8)
5.30pm–6.00pm

(Gwobrwyo Cwsmeriaid – gan gynnwys sesiwn cyhoeddus 8pm-10pm)

Dydd Iau:

Sesiwn Plant Bach
4.30pm – 5pm

(7 oed ac iau, Gradd 1-8, Gwobrwyo Cwsmeriaid – yn cynnwys sesiwn cyhoeddus 3.15pm-5pm)

Skate UK (Gradd 1-8)

7.30pm – 8.00pm
(Gan gynnwys sesiwn cyhoeddus 8pm-10pm)

Dydd Gwener:

Sesiynau Dysgu Sglefrio i Oedolion
10.15am-11am

(croeso i bob lefel, talu fesul sesiwn £8.50, neu 10 am £68! Gwobrwyo Cwsmeriaid – yn cynnwys Sesiwn Gyhoeddus 11am-1pm)

Dydd Sadwrn:

Skate UK (dosbarthiadau Gradd 6-Arian, Plant Bach)
9.00am-9.30am

(Dosbarth plant bychain 7 oed ac iau, gwers grŵp gallu cymysg i rieni, Gradd 1-8, Gwobrwyo Cwsmeriaid – gan gynnwys sesiwn gyhoeddus 10am-12pm)

Skate UK (Gradd 1-5)

9.30am -10am
(Gwobrwyo Cwsmeriaid – gan gynnwys sesiwn gyhoeddus 10am-12pm)

Dydd Sul:

Skate UK (dosbarthiadau Gradd 6-Arian, Plant Bach)
9.00am-9.30am
(Gwobrwyo Cwsmeriaid – gan gynnwys sesiwn gyhoeddus 10am-12pm)

Skate UK (Gradd 1-5)

9.30am -10am
(Gwobrwyo Cwsmeriaid – gan gynnwys sesiwn gyhoeddus 10am-12pm)

Cysylltwch â Ni

Ffôn: 01352 704200

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy,
Chester Road West,
Queensferry,
Glannau Dyfrdwy,
Sir y Fflint,
CH5 1SA