Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.

  • ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.

Cliciwch ar y ddolen ‘Gweithgareddau Canolfannau Hamdden’ isod i weld yr ystod lawn o weithgareddau a’r amseroedd agor cyhoeddus sydd ar gael i gwsmeriaid. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o sesiynau dosbarthiadau ffitrwydd i bwll nofio neu lawr sglefrio iâ, ac mae’n berthnasol i’r holl Ganolfannau Hamdden.

Gweithgareddau Canolfannau Hamdden

Rhestr Brisiau Hamdden

Gwiriwch yr Wybodaeth Hamdden am unrhyw wybodaeth am newidiadau i’n gweithgareddau, neu weithgareddau wedi’u canslo.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Heol Caer

Queensferry
CH5 1SA
Ffôn: 01352 704200

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad