Ar lawr cyntaf Pafiliwn Jade Jones y Fflint, mae lawnt fowlio dan do 4 lôn. Mae Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint yn gweinyddu rhaglen gynhwysfawr o gemau cynghrair sy’n addas ar gyfer pob oed. Mae’r lawnt fowlio hefyd yn addas ar gyfer defnyddwyr achlysurol gyda bowls ac esgidiau addas ar gael i’w llogi o dderbynfa’r Ganolfan.

Dim ond £2 y pen am 1 awr

Amseroedd Agor

Dydd Llun – ddydd Iau – 10:00am-10:00pm
Gwener 10:00am-10:00pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul 10:00am – 6:00pm.

Mae croeso i gymdeithasau, a bydd lluniaeth ar gael.

Pafiliwn Jade Jones y Fflint
Earl Street
Y Fflint
CH6 5ER
Ffôn: 01352 704301

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad

Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint

I chwilio am glybiau bowlio lawnt, lawnt werdd, bowlio dan do, mat byr, a charped, ewch i bowlsclub.org