Cyfeiriad: Ffordd Plas Brychdyn, Brychdyn CH4 0QQ
Ebost: broughton.library@flintshire.gov.uk
Ffȏn: 01352 703760

Oriau Agor


Dydd Llun: 9am-1pm yna 2pm-5pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9am-1pm yna 2pm-5pm
Dydd Iau: 2pm-6pm
Dydd Gwener: 2pm-5pm
Dydd Sadwrn: 9am – 1pm
Dydd Sul: Ar gau

Cyfleusterau


• Defnydd am ddim o’r cyfrifiaduron cyhoeddus
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl am hyn)
• Llyfrgell plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg
• Casgliad Iechyd a Lles
• Rhywfaint o le parcio ar y safle (Noder: Mae’r Llyfrgell ar safle Ysgol Gynradd Brychdyn felly mae’r ardal yn brysur iawn pan fydd disgyblion yn cyrraedd ac yn gadael yr ysgol)
• Mynediad i’r anabl
• Awtistiaeth Gyfeillgar

Gweithgareddau Rheolaidd


Mae eich llyfrgell yn cynnig nifer o weithgareddau am ddim drwy gydol y wythnos, croesewir rhoddion.


Dydd Llun


Gweu a Sgwrsio 10am – 12pm Mae croeso i bawb yn y grŵp cymdeithasol hwn, dewch â’ch gweu (neu unrhyw grefft gwnïo) efo chi i gyfarfod ffrindiau newydd dros baned o de.

Dydd Mercher


Cyfaill Digidol 10am – 12pm Angen help i ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffȏn i fynd ar-lein? Gwnewch apwyntiad gyda’n Cyfaill Digidol a fydd yn gallu cynnig cymorth un i un am ddim i chi.


Amser Rhigwm – 11.30am Mae amser rhigwm yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!


Gweu a Sgwrsio 2pm-4pm Mae croeso i bawb yn y grŵp cymdeithasol hwn, dewch â’ch gweu (neu unrhyw grefft gwnïo) efo chi i gyfarfod ffrindiau newydd dros baned o de.


Dydd Iau


Clwb Scrabble – 2.15pm-4.15pm Ydych chi wrth eich bodd yn chwarae Scrabble? Os felly galwch heibio ac ymunwch yn ein sesiwn Scrabble cyfeillgar. Nid oes angen cadw lle, dim ond dod draw a chymryd rhan.


Dydd Sadwrn


Clwb Scrabble – 10am-12pm Ydych chi wrth eich bodd yn chwarae Scrabble? Os felly galwch heibio ac ymunwch yn ein sesiwn Scrabble cyfeillgar. Nid oes angen cadw lle, dim ond dod draw a chymryd rhan.


Clwb Jig-so 10am-12pm Mae ymchwil yn cefnogi manteision gweithgareddau fel gwneud jig-sos i leihau straen, ymlacio, canolbwyntio a bod yn greadigol. Rydym yn croesawu pawb i’r grŵp cymdeithasol a hwyliog hwn ac mae gennym jig-sos i siwtio pob lefel a gallu.


Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau Eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell


Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref


Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn ni helpu.


Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn
Mae amrywiaeth o lyfrau hunan-gymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau Bwyta
• Caethiwed i gyffuriau neu sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl


Gwasanaethau i gwsmeriaid ag anghenion arbennig
Dementia Gyfeillgar
Canllaw Awtistiaeth Gyfeillar i ymuno â, a defnyddo Llyfrgell Brychdyn

Sut i gyrraedd yno


O Barc Manwerthu Brychdyn ar y gylchfan ar yr A5104 Ffordd Caer
Ar ȏl 0.2 milltir ewch i’r chwith tuag at Ffordd Plas Brychdyn
Ar ôl 0.3 milltir byddwch yn cyrraedd ffordd Plas Brychdyn ar y dde
Y groesffordd olaf yw Parkfield Road
Os ydych yn cyrraedd Meadow Road, rydych wedi mynd yn rhy bell
Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli yn Ysgol Gynradd Brychdyn


Parcio


Mae yna faes parcio am ddim y tu ôl i’r Llyfrgell. Nodwch y gallai’r maes parcio fod ar gau rhwng 8.30 a 9.00am a 3.00pm a 3.30pm er mwyn diogelu plant sy’n cyrraedd ac yn gadael yr ysgol.


Parcio i’r Anabl


Mae yna un lle parcio i’r anabl ym maes parcio’r Llyfrgell. Nodwch y gallai’r maes parcio fod ar gau rhwng 8.30 a 9.00am a 3.00pm a 3.30pm er mwyn diogelu plant sy’n cyrraedd ac yn gadael yr ysgol.