Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Queensferry, Sir y Fflint CH5 1SA
E-bost: Deeside.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703770

Oriau Agor

Mae Llyfrgell Glannau Dyfrdwy yn un hunanwasanaeth y gellir ei defnyddio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 6am – 10pm.
Oriau pan fydd staff yn y Llyfrgell:
Dydd Llun: 10am – 4.30pm
Dydd Mawrth: 1pm – 5pm
Dydd Mercher: 10am – 4.30pm
Dydd Iau: 1pm a 5pm
Dydd Gwener: 1pm a 5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (yn ystod yr oriau pan fo staff yn y Llyfrgell, efallai y codir tâl)
• Caffi
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg
• Casgliad Iechyd a Lles
• Parcio am ddim
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a’r Sba

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli’n gyfleus y tu mewn i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy lle ceir mynediad cyfleus i’r Llawr Sglefrio, y Sba, y Gampfa a rhaglen wych o weithgareddau hamdden.

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno

Ar gyffordd cyfnewidfa Queensferry (A494) cymerwch y ffordd ymadael i Chester Road East (B5129) tuag at Queensferry.
Ar ôl 0.4 milltir trowch i’r dde ar draws Chester Road West i mewn i faes parcio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.
Y gyffordd olaf yw Fairfield Road
Os ydych yn cyrraedd Hurlbutts Drive neu Barc Manwerthu Glannau Dyfrdwy rydych wedi mynd yn rhy bell.
Mae’r Llyfrgell y tu mewn i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, yn ardal y caffi ar y llawr gwaelod.

Parcio

Mae maes parcio am ddim o flaen y Ganolfan Hamdden gyda digon o lefydd parcio ar gyfer yr anabl a mynediad rhwydd.