Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Treffynnon, North Road, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7TQ
E-bost: Holywell.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703850

Oriau Agor

Mae Llyfrgell Treffynnon yn un hunanwasanaeth y gellir ei defnyddio pan fo’r Ganolfan Hamdden ar agor.
Oriau pan fydd staff yn y Llyfrgell:
Dydd Llun: 9am – 5pm
Dydd Mawrth: 9am-6pm
Dydd Mercher: 9am – 5pm
Dydd Iau: 9am- 5pm
Dydd Gwener: 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Lles
• Caffi
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (rhaid talu am barcio)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Mae eich llyfrgell yn cynnig nifer o weithgareddau am ddim drwy gydol yr wythnos, croesewir rhoddion.

Dydd Llun

Clwb Swyddi 10am – 12pm. Yn cael ei redeg gan ein cyfeillion yn Cymunedau yn Gyntaf, dewch draw i loywi eich sgiliau cyflogadwyedd, i gael help gyda’ch CV ac i chwilio am swyddi. Croeso i bawb.

Dydd Mawrth

Amser Rhigwm 2pm Mae amser rhigwm yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!

Dydd Mercher

Grŵp Sgwrsio yn Gymraeg – 9.30am – 10.30am. Cyfle gael sgwrs gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg dros baned o de.

Sesiwn Grefftau i Oedolion 10am – 12pm – codir tâl am y sesiynau hyn

Gweu a Sgwrsio 3pm – 4pm – mae croeso i bawb yn y grŵp cymdeithasol hwn. Dewch â’ch gweu (neu unrhyw grefft gwnїo) a gwneud ffrindiau newydd dros baned o de!

Grŵp Darllen 2pm –

Dydd Gwener

Storïau a Rhigymau Cymraeg 10am -11am Wedi’i anelu at fabanod 0-2 oed. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg rhugl fel ei gilydd.

Amser Stori 2pm Mae amser stori yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!


Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn helpu!

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno

O’r A55, Cyffordd Dolphin, cymerwch y ffordd ymuno tuag at Dreffynnon
Ar ôl 0.4 milltir ewch i’r chwith i’r A5026 (Fron Park Road)
Ar ôl 1.6 milltir trowch i’r dde i Dewi Avenue.
Ar ôl 377 troedfedd trowch i’r dde i North Road.
Ar ôl 190 troedfedd, cyrraedd North Road
Y gyffordd olaf yw Dewi Avenue
Mae’r Llyfrgell y tu mewn i Ganolfan Hamdden Treffynnon, North Road, Treffynnon, CH8 7TQ.

Parcio

Mae digon o lefydd parcio a llefydd parcio i’r anabl ym maes parcio’r Ganolfan Hamdden (rhaid talu am barcio)