Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Treffynnon, North Road, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7TQ
E-bost: Holywell.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703850

Oriau Agor

Mae Llyfrgell Treffynnon yn un hunanwasanaeth y gellir ei defnyddio pan fo’r Ganolfan Hamdden ar agor.
Oriau pan fydd staff yn y Llyfrgell:
Dydd Llun: 9am – 5pm
Dydd Mawrth: 9am-6pm
Dydd Mercher: 9am – 5pm
Dydd Iau: 9am- 5pm
Dydd Gwener: 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Lles
• Caffi
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (rhaid talu am barcio)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn helpu!

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno

O’r A55, Cyffordd Dolphin, cymerwch y ffordd ymuno tuag at Dreffynnon
Ar ôl 0.4 milltir ewch i’r chwith i’r A5026 (Fron Park Road)
Ar ôl 1.6 milltir trowch i’r dde i Dewi Avenue.
Ar ôl 377 troedfedd trowch i’r dde i North Road.
Ar ôl 190 troedfedd, cyrraedd North Road
Y gyffordd olaf yw Dewi Avenue
Mae’r Llyfrgell y tu mewn i Ganolfan Hamdden Treffynnon, North Road, Treffynnon, CH8 7TQ.

Parcio

Mae digon o lefydd parcio a llefydd parcio i’r anabl ym maes parcio’r Ganolfan Hamdden (rhaid talu am barcio)