Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Llyfrgell y Fflint yn falch o gael derbyn gwobr ‘Cefnogwr Cymunedol’ gan Hannah Blythyn, Aelod o’r Senedd dros etholaeth Delyn

Roedd Aura Cymru’n falch o gael croesawu Hannah Blythyn i Lyfrgell y Fflint ddydd Gwener, 15 Mawrth, i dderbyn cydnabyddiaeth ‘Cefnogwr Cymunedol’ gan Aelod o’r Senedd dros etholaeth Delyn.

Cynigiwyd tîm Aura ar gyfer y wobr gan un o gwsmeriaid Llyfrgell y Fflint, Carol Quinn, a gyflwynodd enwebiad i’r cynllun a lansiwyd gan Ms Blythyn i amlygu rhai o’r unigolion, grwpiau a busnesau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth gefnogi eraill a’u cymunedau.

Dywedodd Carol: “Rwy’n hynod falch fy mod wedi enwebu tîm Llyfrgell y Fflint ar gyfer y wobr hon; mae aelodau’r tîm yn ei haeddu, maent i gyd yn hyfryd ac yn mynd y tu hwnt i’r gofyn i gynorthwyo a chefnogi pawb sy’n mynd yno. Mae’n ganolbwynt cymunedol go iawn. Roeddwn i’n teimlo bod angen cydnabod hyn, gan fod ymdeimlad o gymuned mor bwysig yn ein cymdeithas a’n tref.”

Dywedodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd Aura: “Rwy’n eithriadol o falch o’r tîm yn Llyfrgell y Fflint – mae’n llawn haeddu’r wobr hon, ac mae’n amlygu’r gwaith gwerthfawr mae llyfrgelloedd Aura yn ei gyflawni ledled y sir yn ddyddiol. Mae’n arbennig o braf cael gwybod bod yr enwebiad wedi dod gan un o’n cwsmeriaid, ac mae hynny’n ei wneud yn werth chweil. Llongyfarchiadau i dîm y Fflint!”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â menter Cefnogwr Cymunedol Hannah Blythyn, ewch i www.hannahblythyn.cymru

Mae mwy o wybodaeth am lyfrgelloedd Aura yma

Llun (o’r chwith i’r dde):
Cynorthwywyr Llyfrgell Aura, Reginald Collins, Kyla-May Brown, Kimberleigh Jones a Vicki Hughes yn cyfarfod Hannah Blythyn AS (canol).

Back To Top