Cyfeiriad: Stryd yr Eglwys, y Fflint, CH6 5BD
E-bost: Flint.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703737

Oriau Agor

Dydd Llun 9am – 5pm
Dydd Mawrth 9am-6pm
Dydd Mercher 9am – 5pm
Dydd Iau 9am- 6pm
Dydd Gwener 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, llyfrau DVD a sain
• Casgliad Iechyd a Lles
• Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i’w llogi
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (codir tal am barcio)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Ystafell Arddangosfeydd

Mae ysgafell arddangosfeydd ar wahân ar gael i’w llogi.

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau siarad i gartref pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Pan fyddant yn ymweld gall ein staff cyfeillgar hefyd ddangos i chi sut i fynd ar-lein i gael mynediad at ein hamrywiaeth eang o eLyfrau a llyfrau eSain o’ch cartref. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn helpu!

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno

O gyffordd yr A55, cyfnewidfa Llaneurgain, cymerwch y lȏn ymadael i’r A5119 tuag at Y Fflint/Llaneurgain.
Ar ôl 0.2 milltir, ar y gylchfan, cymerwch y 3edd allanfa i’r A5119/Ffordd Llaneurgain
Ar ôl 0.1 milltir, ar y gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf
Ar ôl 2.6 milltir trowch i’r chwith wrth y goleuadau ac arhoswch ar yr A5119 / Coleshill Street.
Mae Llyfrgell y Fflint ar y dde.
Y gyffordd olaf yw Heol yr Eglwys
Trowch i’r dde i Heol yr Iarll i barcio.
Parcio
Lle Parcio agosaf: Pafiliwn Jade Jones, Earl Street, y Fflint (rhaid talu am barcio)