Cyfeiriad: Stryd yr Eglwys, y Fflint, CH6 5BD
E-bost: Flint.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703737

Oriau Agor

Dydd Llun 9am – 5pm
Dydd Mawrth 9am-6pm
Dydd Mercher 9am – 5pm
Dydd Iau 9am- 6pm
Dydd Gwener 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, llyfrau DVD a sain
• Casgliad Iechyd a Lles
• Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i’w llogi
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (codir tal am barcio)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Mae eich llyfrgell yn cynnig nifer o weithgareddau am ddim drwy gydol yr wythnos, croesewir rhoddion.

Dydd Llun

Amser Stori 10.30 ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu eu gofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!

Llyfrbryfed – Grŵp Darllen (yr 2il ddydd Llun bob mis) am 1pm. Mae croeso cynnes i bawb yn y grŵp darllen hwn. Cysylltwch â’r llyfrgell am fanylion y rhestr ddarllen gyfredol.

Sgwrsio amdano! Grŵp Darllen a Thrafod (misol) 2.30pm. Llyfrau, barddoniaeth, newyddion – dewch draw i rannu eich meddyliau am unrhyw beth yr ydych wedi ei ddarllen neu ei ysgrifennu.

Clwb Lliwio ar gyfer Oedolion 2.30pm (bob pythefnos). Mae ymchwil yn cefnogi manteision gweithgareddau fel lliwio i leihau straen, ymlacio, canolbwyntio a bod yn greadigol. Mae’n gyfle hefyd i wneud ffrindiau newydd dros baned o de!

Clwb Gemau Bwrdd 2.30 (bob pythefnos). Clwb cymdeithasol hwyliog lle cewch gyfle i wneud ffrindiau newydd mewn awyrgylch hamddenol. Mae gennym gemau i siwtio pawb!

Cyfaill Digidol 10am – 12pm. Angen help i ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffôn i fynd ar-lein? Gwnewch apwyntiad gyda’n Cyfaill Digidol a fydd yn gallu cynnig cymorth un i un.

Dydd Mawrth

Awr Awtistiaeth Gyfeillgar – 11am. Awr wedi’i neilltuo’n benodol pan fyddwn yn ceisio sicrhau bod gennym amgylchedd sy’n addas ar gyfer pobl awtistig.

Dydd Mawrth Rhoi Cynnig Arni / Clwb Swyddi 1pm – 3pm. Yn cael ei redeg gan ein cyfeillion yn Cymunedau’n Gyntaf, dewch draw i loywi eich sgiliau cyflogadwyedd, i gael help gyda’ch CV ac i chwilio am swyddi. Croeso i bawb.

Dydd Mercher

Gweu a Sgwrsio 9.30 – 11.30 – mae croeso i bawb yn y grŵp cymdeithasol hwn. Dewch a’ch gweu (neu unrhyw grefft gwnïo) a gwneud ffrindiau newydd dros baned o de!

Clwb Gwaith Remploy 9.30am – 3.30pm -Clwb Gwaith ac Iechyd Remploy Cymru – am fwy o fanylion cysylltwch â Remploy ar 0300 4568110.

Cyfaill Digidol 10am – 12pm – Angen help i ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffôn i fynd ar-lein? Gwnewch apwyntiad gyda’n Cyfaill Digidol a fydd yn gallu cynnig cymorth un i un i chi.

Dydd Iau

Clwb Gwaith Remploy 9.30am – 3.30pm -Clwb Gwaith ac Iechyd Remploy Cymru – am fwy o fanylion cysylltwch â Remploy ar 0300 4568110.

Storïau a Rhigymau Cymraeg 1pm -2pm Ymunwch â’n ffrindiau o Cymraeg i Blant am storïau a rhigymau Cymraeg. Wedi’i anelu at fabanod 0-2 oed. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg rhugl fel ei gilydd.

TG ar gyfer Dechreuwyr/Gwybodaeth Sylfaenol am sut i fynd ar-lein. Angen cymorth i fynd ar-lein? Dim syniad sut i ddefnyddio llygoden na bysellfwrdd? Dewch draw i’n sesiynau cyfeillgar sy’n dilyn y cwrs 6 wythnos ‘Learn My Way’. Mae’r cwrs am ddim ond ffoniwch i drefnu lle.

Dydd Gwener

Amser Rhigwm 10.15am. Mae amser rhigwm yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!

Cyfaill Digidol 10am – 12pm – Angen help i ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffôn i fynd ar-lein? Gwnewch apwyntiad gyda’n Cyfaill Digidol a fydd yn gallu cynnig cymorth un i un.

Dydd Sadwrn

Grŵp Darllen ar gyfer Oedolion Ifanc (bob 3 wythnos) 11.am. Mae croeso cynnes i bawb yn y grŵp darllen hwn. Cysylltwch â’r llyfrgell am fanylion y rhestr ddarllen gyfredol.


Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Ystafell Arddangosfeydd

Mae ysgafell arddangosfeydd ar wahân ar gael i’w llogi.

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau siarad i gartref pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Pan fyddant yn ymweld gall ein staff cyfeillgar hefyd ddangos i chi sut i fynd ar-lein i gael mynediad at ein hamrywiaeth eang o eLyfrau a llyfrau eSain o’ch cartref. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn helpu!

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno

O gyffordd yr A55, cyfnewidfa Llaneurgain, cymerwch y lȏn ymadael i’r A5119 tuag at Y Fflint/Llaneurgain.
Ar ôl 0.2 milltir, ar y gylchfan, cymerwch y 3edd allanfa i’r A5119/Ffordd Llaneurgain
Ar ôl 0.1 milltir, ar y gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf
Ar ôl 2.6 milltir trowch i’r chwith wrth y goleuadau ac arhoswch ar yr A5119 / Coleshill Street.
Mae Llyfrgell y Fflint ar y dde.
Y gyffordd olaf yw Heol yr Eglwys
Trowch i’r dde i Heol yr Iarll i barcio.
Parcio
Lle Parcio agosaf: Pafiliwn Jade Jones, Earl Street, y Fflint (rhaid talu am barcio)