Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Libraries
Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn darparu ystod eang o wasanaethau gwerthfawr i gymunedau mewn sawl safle.

A happy senior couple reading a Welsh book at an Aura Wales Library
Woman reading to a young girl in an Aura Wales Library
A young man using a laptop to browse books in a library
woman being trained in a skills workshop

Llyfrgelloedd

Croeso i Lyfrgelloedd Aura ble byddwch yn dod o hyd i lyfrau, cylchgronau, papurau newydd, llyfrau llafar, mynediad i’r cyhoedd i gyfrifiaduron drwy ein rhwydwaith o ganghennau, ac ystod eang o adnoddau digidol ar-lein gan gynnwys e-lyfrau llafar.

Dilynwch ni ar:

Librarian and child looking for books

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Ymuno â Llyfrgell

Mae ymuno â llyfrgell Aura yn rhad ac am ddim ac yn hawdd! Ac mae yna ddwy ffordd i ymuno, naill ai mewn cangen neu ar-lein.

Back To Top