skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

AMSERLEN Y LLYFRGELL DEITHIOL

Mae ein gwasanaeth Llyfrgell Deithiol ar gael i breswylwyr Sir Y Fflint sydd methu cael mynediad i gangen leol yn rhwydd.

GWELD AMSERLEN

Ein Gwasanaethau

Llyfrau i Oedolion a Phlant

Llyfrau Print Bras

Llyfrau Llafar

Wi-Fi ar Gael

ArdalAmserLleoliadDyddiad Nesaf
Brynford1.40 / 2.00Wrth ymyl yr YsgolDydd Mawrth Chwefror 8 2022
Caergwrle11.30 / 12.15Tan-y-BrynDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Caerwys9.45 / 12.15Y SgwârDydd Mawrth Chwefror 8 2022
Calcoed1.15 / 1.35Wrth ymyl y Capel / Cwrs GolffDydd Mawrth Chwefror 8 2022
Ewlo11.45 / 12.30Canolfan Gymunedol Level RoadDydd Mercher Chwefror 9 2022
Ewlo10.10 / 10.40Prince William CourtDydd Gwener Chwefror 4 2022
Ffrith10.30 / 11.15Wrth ymyl y Ganolfan GymunedolDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Mynydd y Fflint 1.40 / 2.10HenblasDydd Iau Chwefror 3 2022
Gronant10.25 / 10.45Nant-y-Gro (pen isaf)Dydd Iau Chwefror 10 2022
Gronant10.50 / 11.15Llanasa Road / Abbey DriveDydd Iau Chwefror 10 2022
Gwernaffield10.05 / 10.30Ger tafarn yr HandDydd Gwener Ionawr 28 2022
Gwernymynydd9.30 / 9.55Uwch-y-DreDydd Gwener Ionawr 28 2022
Gwespyr2.00 / 2.30Ffordd TanralltDydd Iau Chwefror 10 2022
Penarlâg 9.45 / 10.50Maes Parcio’r GladstoneDydd Mercher Chwefror 9 2022
Higher Shotton2.50 / 3.50Wrth ymyl y Dafarn MelroseDydd Mercher Chwefror 9 2022
Yr Hôb1.30 / 2.00Heulwen Road / Encilfa wrth ymyl yr YsgolDydd Mercher Chwefror 2 2022
Kinnerton2.10 / 3.45Gyferbyn â’r siopDydd Mercher Chwefror 2 2022
Coed-llai1.20 / 2.00Maes-y-MeillionDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Coed-llai2.05 / 2.35Prince of WalesDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Llanfynydd9.45 / 10.20Encilfa wrth ymyl y ByngalosDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Mancot9.30 / 10.00Prince William GardensDydd Gwener Chwefror 4 2022
Mostyn9.45 / 10.30Siopau Maes PennantDydd Mercher Chwefror 2 2022
Mynydd Isa10.55 / 12.15Siopau / Canolfan GymunedolDydd Gwener Chwefror 4 2022
Nannerch2.45 / 3.45Village RoadDydd Mawrth Chwefror 8 2022
New Brighton1.40 / 2.40Canolfan GymunedolDydd Mercher Chwefror 9 2022
Llaneurgain2.20 / 2.40Wrth ymyl yr YsgolDydd Iau Chwefror 3 2022
Northop Hall2.50 / 3.45Top Monkey (tafarn)Dydd Iau Chwefror 3 2022
Penyffordd (CH4)11.45 / 12.30Ffordd CorwenDydd Mercher Chwefror 2 2022
Penyffordd (CH8)2.40 / 3.45Wrth ymyl Ysgol Bryn GarthDydd Iau Chwefror 10 2022
Penymynydd11.15 / 11.35Well House DriveDydd Mercher Chwefror 2 2022
Rhosesmor10.45 / 11.15Llys EnfysDydd Gwener Ionawr 28 2022
Rhydymwyn11.30 / 12.10Wrth ymyl y Clwb Pêl-DroedDydd Gwener Ionawr 28 2022
Saltney9.45 / 10.15Canolfan Gymunedol Douglas PlaceDydd Iau Chwefror 3 2022
Saltney10.20 / 10.45Canolfan Gymunedol Sandy Lane Dydd Iau Chwefror 3 2022
Saltney Ferry10.50 / 11.20Belmont DriveDydd Iau Chwefror 3 2022
Saltney Ferry11.25 / 11.40Flint Road, Ferry LodgeDydd Iau Chwefror 3 2022
Sandycroft11.50 / 12.20Phoenix Road wrth ymyl Phoenix HouseDydd Iau Chwefror 3 2022
Sealand11.00 / 11.30North Green / South GreenDydd Mercher Chwefror 9 2022
Talacre9.45 / 10.10Gamfa WenDydd Iau Chwefror 10 2022
Trelawnyd11.30 / 12.00Wrth ymyl Neuadd y PentrefDydd Iau Chwefror 10 2022
Trelogan1.15 / 1.45Islaw’r Ganolfan GymunedolDydd Iau Chwefror 10 2022
Treuddyn2.45 / 3.45Ffordd-y-RhosDydd Mawrth Chwefror 1 2022
Ysceifiog2.10 / 2.30Gyferbyn â Neuadd y PentrefDydd Mawrth Chwefror 8 2022
Ardal/LleoliadDyddiad Nesaf/Amser
Brynford, Wrth ymyl yr YsgolDydd Mawrth Chwefror 8 2022 at 1.40 / 2.00
Caergwrle, Tan-y-BrynDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 11.30 / 12.15
Caerwys, Y SgwârDydd Mawrth Chwefror 8 2022 at 9.45 / 12.15
Calcoed, Wrth ymyl y Capel / Cwrs GolffDydd Mawrth Chwefror 8 2022 at 1.15 / 1.35
Ewlo, Canolfan Gymunedol Level RoadDydd Mercher Chwefror 9 2022 at 11.45 / 12.30
Ewlo, Prince William CourtDydd Gwener Chwefror 4 2022 at 10.10 / 10.40
Ffrith, Wrth ymyl y Ganolfan GymunedolDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 10.30 / 11.15
Mynydd y Fflint , HenblasDydd Iau Chwefror 3 2022 at 1.40 / 2.10
Gronant, Nant-y-Gro (pen isaf)Dydd Iau Chwefror 10 2022 at 10.25 / 10.45
Gronant, Llanasa Road / Abbey DriveDydd Iau Chwefror 10 2022 at 10.50 / 11.15
Gwernaffield, Ger tafarn yr HandDydd Gwener Ionawr 28 2022 at 10.05 / 10.30
Gwernymynydd, Uwch-y-DreDydd Gwener Ionawr 28 2022 at 9.30 / 9.55
Gwespyr, Ffordd TanralltDydd Iau Chwefror 10 2022 at 2.00 / 2.30
Penarlâg , Maes Parcio’r GladstoneDydd Mercher Chwefror 9 2022 at 9.45 / 10.50
Higher Shotton, Wrth ymyl y Dafarn MelroseDydd Mercher Chwefror 9 2022 at 2.50 / 3.50
Yr Hôb, Heulwen Road / Encilfa wrth ymyl yr YsgolDydd Mercher Chwefror 2 2022 at 1.30 / 2.00
Kinnerton, Gyferbyn â’r siopDydd Mercher Chwefror 2 2022 at 2.10 / 3.45
Coed-llai, Maes-y-MeillionDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 1.20 / 2.00
Coed-llai, Prince of WalesDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 2.05 / 2.35
Llanfynydd, Encilfa wrth ymyl y ByngalosDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 9.45 / 10.20
Mancot, Prince William GardensDydd Gwener Chwefror 4 2022 at 9.30 / 10.00
Mostyn, Siopau Maes PennantDydd Mercher Chwefror 2 2022 at 9.45 / 10.30
Mynydd Isa, Siopau / Canolfan GymunedolDydd Gwener Chwefror 4 2022 at 10.55 / 12.15
Nannerch, Village RoadDydd Mawrth Chwefror 8 2022 at 2.45 / 3.45
New Brighton, Canolfan GymunedolDydd Mercher Chwefror 9 2022 at 1.40 / 2.40
Llaneurgain, Wrth ymyl yr YsgolDydd Iau Chwefror 3 2022 at 2.20 / 2.40
Northop Hall, Top Monkey (tafarn)Dydd Iau Chwefror 3 2022 at 2.50 / 3.45
Penyffordd (CH4), Ffordd CorwenDydd Mercher Chwefror 2 2022 at 11.45 / 12.30
Penyffordd (CH8), Wrth ymyl Ysgol Bryn GarthDydd Iau Chwefror 10 2022 at 2.40 / 3.45
Penymynydd, Well House DriveDydd Mercher Chwefror 2 2022 at 11.15 / 11.35
Rhosesmor, Llys EnfysDydd Gwener Ionawr 28 2022 at 10.45 / 11.15
Rhydymwyn, Wrth ymyl y Clwb Pêl-DroedDydd Gwener Ionawr 28 2022 at 11.30 / 12.10
Saltney, Canolfan Gymunedol Douglas PlaceDydd Iau Chwefror 3 2022 at 9.45 / 10.15
Saltney, Canolfan Gymunedol Sandy Lane Dydd Iau Chwefror 3 2022 at 10.20 / 10.45
Saltney Ferry, Belmont DriveDydd Iau Chwefror 3 2022 at 10.50 / 11.20
Saltney Ferry, Flint Road, Ferry LodgeDydd Iau Chwefror 3 2022 at 11.25 / 11.40
Sandycroft, Phoenix Road wrth ymyl Phoenix HouseDydd Iau Chwefror 3 2022 at 11.50 / 12.20
Sealand, North Green / South GreenDydd Mercher Chwefror 9 2022 at 11.00 / 11.30
Talacre, Gamfa WenDydd Iau Chwefror 10 2022 at 9.45 / 10.10
Trelawnyd, Wrth ymyl Neuadd y PentrefDydd Iau Chwefror 10 2022 at 11.30 / 12.00
Trelogan, Islaw’r Ganolfan GymunedolDydd Iau Chwefror 10 2022 at 1.15 / 1.45
Treuddyn, Ffordd-y-RhosDydd Mawrth Chwefror 1 2022 at 2.45 / 3.45
Ysceifiog, Gyferbyn â Neuadd y PentrefDydd Mawrth Chwefror 8 2022 at 2.10 / 2.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgell leol neu e-bostiwch ni

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top