skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

AROSFANNAU’R LLYFRGELL

Tarwch olwg ar fannau casglu ein Llyfrgell Deithiol, ynghyd ag amseroedd a lleoliadau.

DARLLEN MWY
Stack Of Books

Mae amserlen Arosfannau’r Llyfrgell yn eich helpu i wybod ymhle y bydd y Llyfrgell Deithiol yn aros yn ymyl eich cartref chi, ac mae’n galluogi i chi bori yn y llyfrgell deithiol neu gasglu eich archeb Dewis a Chasglu.

Aura Mobile Library Van

AROSFANNAU’R LLYFRGELL

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD PWYNT CASGLU
LLUN 9:00 – 12:00 TREFFYNNON Maes Parcio’r Ganolfan Hamdden
1:00 – 4:00 BRYCHDYN Maes Parcio Tafarn Offa’s Dyke
MAWRTH 9:30 – 9:50 LLANFYNYDD Byngalos
10:00 – 10:30 FFRITH Tafarn Bluebell / Crossroads
10:45 – 11:15 TREUDDYN Ffordd y Rhos
11:30 – 12:00 COED-LLAI Maes y Meillion
1:30 – 2:15 KINNERTON Gyferbyn â’r Siop y Pentref
MERCHER 9:00 – 12:00 GLANNAU DYFRDWY Eglwys Gatholig, Queensferry
1:00 – 4:00 TREFFYNNON Maes Parcio’r Ganolfan Hamdden
IAU 9:45 – 10:15 SALTNEY Canolfan Gymunedol
10:25 – 11:00 SALTNEY FERRY Belmont Drive
11:20 – 11:45 MANCOT Prince William Gardens
11:55 – 12:30 EWLO Prince William Court
1:30 – 4:00 GLANNAU DYFRDWY Eglwys Gatholig, Queensferry
GWENER 9:00-12:00 BRYCHDYN Maes Parcio Tafarn Offa’s Dyke
1:40 – 2:10 MYNYDD Y FFLINT Henblas / Pentre Hill
2:20 – 2:40 LLANEURGAIN Wrth ymyl yr Ysgol
2:50 – 3:20 NORTHOP HALL Tafarn Top Monkey
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD PWYNT CASGLU
LLUN 9:00 – 12:00 TREFFYNNON Maes Parcio’r Ganolfan Hamdden
1:00 – 4:00 BRYCHDYN Maes Parcio Tafarn Offa’s Dyke
MAWRTH 9:45 – 11:00 CAERWYS Y Sgwâr
11:15 – 11:45 NANNERCH Cross Foxes
11:55 – 12:20 RHYDYMWYN Maes Parcio Clwb Pêl-droed
1:45 – 2:10 Y WAUN Ger tafarn ‘Yr Hand’
2:30 – 3:00 RHOSESMOR Llys Enfys
MERCHER 9:00 – 12:00 BRYCHDYN Maes Parcio Tafarn Offa’s Dyke
1:00 – 4:00 TREFFYNNON Maes Parcio’r Ganolfan Hamdden
IAU 9:45 – 10:10 TALACRE Wrth ymyl y Siopau
10:25 – 10:45 GRONANT Llanasa Road / Abbey Drive
11:00 – 11:30 MOSTYN Siopau Maes Pennant
1:00 – 4:00 HOLYWELL Maes Parcio’r Ganolfan Hamdden
GWENER 9:00-12:00 BRYCHDYN Maes Parcio Tafarn Offa’s Dyke

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top