Gwasanaeth Cyfeirio Ar-leinMae Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o adnoddau cyfeirio a gwybodaeth ar ffurf papur ac yn electronig. Dyma rai o’r mathau o adnoddau gwybodaeth sydd ar gael:

Canolfan @tebion ar gyfer Cyfeirio a Gwybodaeth

Mae adnoddau Hanes Teulu a Hanes Lleol ar gael yn fanwl ar ein tudalen Hanes a Threftadaeth yn eich llyfrgell.

Gwybodaeth Cyfeiriol Mae gan y llyfrgelloedd mwyaf adnoddau cyfeiriol i helpu i ateb cwestiynau syml ac mae gan y ganolfan @tebion yn Llyfrgell yr Wyddgrug ystod eang o adnoddau a thîm o staff pwrpasol i helpu gydag ymholiadau mwy manwl ynglŷn ag astudiaethau lleol, hanes teulu a chyfeirio. Os nad ysych yn gallu ymweld â’r ganolfan @tebion, mae croeso i chi wneud ymholiad dros y ffôn, ar ffacs neu e-bost: atebion@siryfflint.gov.uk

Mae amrywiaeth o Ffynonellau Cyfeiriol Ar-lein ar gael hefyd mewn llyfrgelloedd ac ar eich cyfrifiadur eich hun Gwasanaeth Cyfeirio Ar-lein

Papurau Newydd Mae’r gwasanaeth llyfrgell yn tanysgrifio i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac mae’r      adnoddau papur newydd ar-lein canlynol ar gael yn rhad ac am ddim yn Llyfrgelloedd Sir y Fflint. Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint gael mynediad rhad ac am ddim ar eu cyfrifiaduron eu hunain hefyd wrth fynd i dudalen we Gwasanaethau Cyfeirio Ar-lein.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)