Gyda thiwtorialau hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim gan Hyfforddiant “Learn My Way”, gallwch ddysgu sut i yrru ebost, creu dogfennau a thaenlenni, lawrlwytho cerddoriaeth a lluniau, defnyddio llechen neu ffôn glyfar, neu greu blog.

Cyrsiau Ar-lein Cisco

Mae Llyfrgelloedd Aura, mewn partneriaeth gyda Cisco NetAcad, yn darparu cyrsiau cyflwyno yn eich amser eich hunan, sy’n eich galluogi i gymryd y camau cyntaf ar eich llwybr i fod yn weithiwr TG proffesiynol.  Hyd yn oed os nad ydych eisiau bod weithiwr TG proffesiynol ond eich bod eisiau cynyddu eich gwybodaeth, mae’r cyrsiau hyn yn addas i chi.

Mae sawl cwrs Cisco NetAcad wedi’u rhestru isod.  Mae gan bob cwrs asesiad terfynol y gallwch ei wneud, ond os nad ydych eisiau gwneud yr asesiad terfynol, rydym yn argymell eich bod yn cyflawni’r cwisiau ac yn derbyn adborth am eich gwybodaeth.

Cyrsiau sydd ar gael:

Get Connected : Dysgu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol megis cyfryngau cymdeithasol, llywio’r Rhyngrwyd a rhwydweithio syml.

Introduction to Cybersecurity : Y cwrs cyflwyno ar gyfer rhai sydd eisiau archwilio byd seibrddiogelwch.

Cybersecurity Essentials : Ategu at y cwrs Cyflwyniad i Seibrddiogelwch a’r rhai sy’n bwriadu astudio ar gyfer ardystiadau CCNA Routing & Switching neu CCNA Security.

Introduction to IoT (Internet of Things) : Y rhyng-gysylltiad drwy’r rhyngrwyd o ddyfeisiau cyfrifiadurol sydd wedi’u hymgorffori mewn gwrthrychau bob dydd, yn eu galluogi i anfon a derbyn data.  Dechrau dysgu am sut mae ein byd yn fwy a mwy cysylltiedig.

PCAP – Programming Essentials in Python : Dechreuwch yma i ddysgu Python, yr iaith ar gyfer Rhyngrwyd y Pethau.  Mae Python yn iaith rhaglennu yn canolbwyntio ar wrthrychau sy’n cael ei defnyddio gan fusnesau ledled y byd.

Entrepreneurship : Sbarduno eich syniadau da gyda chwrs wedi’i ddylunio i’ch cynorthwyo i’w gweithredu.

NDG Linux Unhatched : Y cwrs Linux “o’r cychwyn cyntaf”. Cyflwyniad cyflym i’r system weithredu boblogaidd.

NDG Linux Essentials : Ategu at eich sgiliau Linux cyfredol a pharatoi ar gyfer ardystiad.

Introduction to Packet Tracer : Cofrestru i lawrlwytho eich copi am ddim o Packet Tracer a dysgu sgiliau sylfaenol gyda’r teclyn.