Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint lawrlwytho llyfrau llafar yn rhad ac am ddim ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol, gan gynnwys chwaraewyr MP3, iPod, tabledi a ffonau symudol.  Dewis o dros 800 teitl.  (Am resymau technegol ni ellir lawrlwytho\’r adnoddau yma ar gyfrifiaduron cyhoeddus llyfrgelloedd Sir y Fflint.)

Dilynwch y camau syml hyn i Ddechrau Arni trwy agor cyfrif llyfrau llafar RBdigital:

Wrth agor cyfrif llyfrau llafar newydd bydd angen i chi lenwi ffurflen ar-lein. Gofynnir i chi ddarparu\’r wybodaeth ganlynol:

  • Rhif eich cerdyn llyfrgell
  • Eich enw
  • Eich cod post
  • Eich cyfeiriad e-bost
  • Enw defnyddiwr – gallwch ddewis unrhyw enw – ceisiwch ddewis un cofiadwy
  • Cyfrinair – chi fydd yn dewis hwn – ceisiwch ddewis un cofiadwy ac un na fydd unrhyw un arall yn ei ddyfalu

Ar ôl creu cyfrif newydd byddwch yn gallu mewngofnodi trwy glicio ar yr opsiwn mewngofnodi ar ochr dde uchaf Hafan RBdigital.  Gofynnir i chi deipio\’r enw defnyddiwr a\’r cyfrinair a ddewisoch wrth agor eich cyfrif llyfrau llafar.

Cyn lawrlwytho unrhyw lyfrau llafar mae\’n debyg y bydd angen i chi lawrlwytho meddalwedd rheoli cyfryngau RBdigital sydd ar gael am ddim ar dudalennau RBdigital.  Bydd hyn yn eich helpu i drefnu\’ch llyfrau llafar, eu trosglwyddo i ddyfais symudol a chwarae\’r llyfrau ar eich cyfrifiadur.

  • Gallwch fenthyg hyd at 10 o lyfrau llafar ar unwaith.  Nid oes ots os oes gennych eitemau eraill megis llyfrau, cryno ddisgiau a DVDau ar eich cerdyn llyfrau yn barod.
  • Gallwch fenthyg llyfrau llafar am dair wythnos, ond gallwch eu dychwelyd cyn hynny.  Gallwch eu hadnewyddu hyd at dair gwaith.
  • Mae llyfrau llafar wedi\’u lawrlwytho yn dychwelyd eu hunain fel mater o drefn pan fydd y dyddiad dychwelyd yn cyrraedd, felly nid oes angen i chi boeni am fod yn hwyr yn eu dychwelyd.  Nid oes unrhyw ffioedd na dirwyon.

Agor cyfrif dychwelyd i’ch cyfrif – Agorwch gyfrif llyfrau llafar RBdigital neu mewngofnodwch i gyfrif llyfrau llafar RBdigital presennol.

Help
Os oes angen help arnoch i ddefnyddio lawrlwythiadau llyfrau llafar RBdigital, mae cyfleuster Help ar gael ar y wefan.  Defnyddiwch y tab Help ar frig tudalen RBdigital  i ddod o hyd i ganllaw i ddefnyddwyr, tiwtorialau fideo, cwestiynau cyffredin a gwybodaeth am ddyfeisiau symudol.  Gallwch hefyd anfon ffurflen i ofyn am gymorth technegol.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)