Gall aelodau llyfrgelloedd Aura lawrlwytho e-lyfrau am ddim. Gallwch lawrlwytho i gyfrifiadur, glinadur neu Mac a’u trosglwyddo i e-ddarllenydd, neu lawrlwytho yn uniongyrchol i ffôn glyfar neu lechen. Mae Llyfrgelloedd Aura yn darparu teitlau RBDigital ac mae Llyfrgelloedd Cymru yn darparu teitlau Borrowbox. Felly mae gan aelodau Llyfrgell Aura fynediad i’r ddau danysgrifiad gan roi dewis ehangach ac amrywiol o deitlau. Cychwyn : Cliciwch ar y cysylltiadau isod i ddewis e-lyfrau am ddim

rbdigital

RBDigital

Bydd angen i chi gofrestru a chreu cyfrif gyda RBdigital gan ddefnyddio manylion eich cerdyn llyfrgell.
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod.

Borrow Box

Borrowbox

Bydd arnoch angen Rhif eich Cerdyn Llyfrgell i gychwyn y broses
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod.
Cliciwch yma am Help gan Borrowbox