Gall aelodau llyfrgelloedd Aura lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Gallwch lawrlwytho i gyfrifiadur, glinadur neu Mac a’u trosglwyddo i e-ddarllenydd, neu lawrlwytho yn uniongyrchol i ffôn glyfar neu lechen.

Cychwyn : Cliciwch ar y cysylltiadau isod i ddewis e-lyfrau am ddim

e-Lyfrau Cymru

Bydd arnoch angen Rhif eich Cerdyn Llyfrgell a rhif PIN i gychwyn y broses
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod.
Cliciwch yma am Help a Rhestr o Gwestiynau Cyffredin 

RBdigital

Bydd angen i chi gofrestru a chreu cyfrif gyda RBdigital gan ddefnyddio manylion eich cerdyn llyfrgell.
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod.

Borrowbox

Bydd arnoch angen Rhif eich Cerdyn Llyfrgell i gychwyn y broses
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod.
Cliciwch yma am Help gan Borrowbox

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)