Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint lawrlwytho cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim.

ddechrau arni ewch i wefan Zinio a rhowch rif eich cerdyn llyfrgell i mewn. Gofynnir i chi roi’ch cyfeiriad e-bost a darparu cyfrinair cofiadwy na fydd unrhyw un arall yn gallu ei ddyfalu.

Ar ôl i chi dderbyn e-bost dilysu gallwch ddewis cylchgrawn i’w lawrlwytho o amryw o deitlau. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer “cyfrif darllenydd” a lawrlwytho meddalwedd ddarllen Reader4.  Yna byddwch yn gallu darllen cylchgronau ar-lein neu eu lawrlwytho i\’ch cyfrifiadur neu\’ch dyfais symudol. (Am resymau technegol ni ellir lawrlwytho\’r adnoddau yma ar gyfrifiaduron cyhoeddus llyfrgelloedd Sir y Fflint.)

Agor cyfrif newydd neu dywchwelyd i’ch cyfrif 

Mae gwefan Zinio yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin (FAQs), cyfleuster Help a fideo cyflwyniadol sy’n para 10 munud yn esbonio’r broses gofrestru a nodweddion y feddalwedd ddarllen.  Gallwch hefyd roi cynnig ar ddefnyddio Canllaw i Ddefnyddwyr Zinio 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)

Pressreader

Cysylltu Pobl trwy Newyddion

Mae hwn yn PressReader

PressReader yn darparu ffrwd ddibynadwy o storïau newyddion uchaf i ddarllen, trafod a rhannu. Cael materion llawn o filoedd o bapurau newydd a chylchgronau yn union fel y maent yn ymddangos mewn print. Darllenwch amdanom ni.