rbmagazine

Croeso i’r casgliad cylchronau RBdigital

Pori – Cymryd allan – a darllen cylchgronau yn eich porwr – a lawrlwytho i apiau symudol. Dechreuwch trwy greu cyfrif newydd yn eich porwr ar-lein. 2. Cymerwch gylchgrawn allan a’i ffrydio ar-lein – neu lawrlwythwch apiau symudol a mewngofnodwch yn defnyddio’r un manylion adnabod. (Crëwch eich cyfrif ar-lein cyn lawrlwytho’r apiau symudol.) Ar ôl i chi gymryd cylchgrawn allan gallwch ei gadw cyhyd ag y dymunwch. Caiff y casgliad hwn o gylchgronau ei ddarparu i chi gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau cymryd eich hoff gylchgronau allan.

Gwybodaeth i Ddefnyddwyr Teclynnau Symudol: Mae Zinio for Libraries wedi uno gyda RBdigital. Lawrlwythwch ap newydd RBdigital ar eich teclyn symudol:  Sylwer: Bydd eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn aros yr un fath. 

Mae RBdigital Comics  yn darparu mynediad di-gyfyngiad at filoedd o nofelau a chomics graffig digidol ar unrhyw declyn sydd â chysylltiad â’r we.

  • Gallwch edrych ar deitlau trwy eich porwr gwe ar unrhyw gyfrifiadur, llechen neu ffôn glyfar sydd â chysylltiad rhyngrwyd.
  • Cymerwch deitlau allan a darllenwch nhw trwy ddefnyddio apiau symudol iOS ac Android.
  • Porwch fesul genre, cyhoeddwr a chomic – yna cymerwch eich hoff rai allan.
  • Gallwch edrych ar gomics pryd bynnag sydd eu heisiau arnoch chi – nid oes angen archebu nac aros.

Pori – Cymryd allan – a darllen yn eich porwr – a lawrlwytho i apiau symudol. Dechreuwch trwy greu cyfrif newydd yn eich porwr ar-lein. 2. Cymerwch gylchgrawn allan a’i ffrydio ar-lein – neu lawrlwythwch apiau symudol a mewngofnodwch yn defnyddio’r un manylion adnabod. (Crëwch eich cyfrif ar-lein cyn lawrlwytho’r apiau symudol.) Ar ôl i chi gymryd cylchgrawn allan gallwch ei gadw cyhyd ag y dymunwch. Caiff y casgliad hwn o gylchgronau ei ddarparu i chi gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau cymryd eich hoff gylchgronau allan.

Pressreader

Canllawiau Pressreader

Cysylltu Pobl trwy Newyddion

Mae hwn yn PressReader

PressReader yn darparu ffrwd ddibynadwy o storïau newyddion uchaf i ddarllen, trafod a rhannu. Cael materion llawn o filoedd o bapurau newydd a chylchgronau yn union fel y maent yn ymddangos mewn print. Darllenwch amdanom ni.

Papur Fama

Papur Fama – Medi a Hydref 2021

Papur Fama – Mai/Mehefin 2021

Papur Fama – Ebrill 2021

Papur Fama – Chwefror 2021

Papur Fama – Rhagfyr 2020

Papur Fama – Hydref 2020

Papur Fama – Ebrill 2020 canolig 2