skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

FFIOEDD LLYFRGELL

Mae mwyafrif ein gwasanaethau llyfrgell yn rhad ac am ddim i’w defnyddio, serch hynny mae yna dâl bychan am rai gwasanaethau.

DARLLEN MWY
Stack Of Books

Mae mwyafrif ein gwasanaethau llyfrgell yn rhad ac am ddim, serch hynny, mae yna dâl bychan am rai gwasanaethau yn cynnwys stoc sy’n cael ei golli neu ei ddifrodi, argraffu, llungopïo a sganio, a ffioedd cadw a benthyg ar gyfer eitemau penodol.

Man using an office printer

FFIOEDD LLYFRGELL

Pob eitem: Cost lawn yr eitem

(Nid oes yna dâl am eitemau sydd ar fenthyg i blant o dan 5 oed)

Benthyg llyfr llafar (fesul benthyciad 3 wythnos) £1.00

Fesul wythnos £5.00
Fesul mis £18.00

Cyhoeddiadau 10%
Arddangosfeydd 15%

Du a Gwyn

A4 – 30c fesul tudalen
A3 – 50c fesul tudalen

Lliw

A4 – 75c fesul tudalen
A3 – £1.50 fesul tudalen

Tâl gweinyddu 30c fesul trafodyn

Cerdyn Newydd i’r Darllenwr

Oedolyn £2.00
Plentyn £1.00

Clustffonau £1.00

Mae ffi weinyddol o £7.00 ar eitemau nad ydynt ar gael yng Nghymru (ni ellir ei ad-dalu).

*Nodwch os gwelwch yn dda, os nad yw’r eitem ar gael o unrhyw lyfrgell yn y DU, gellir trefnu i gael eitem o’r Llyfrgell Brydeinig; cysylltwch â’ch cangen leol neu ymwelwch â’r Llyfrgell Brydeinig i gael pris.

FFIOEDD LLOGI YSTAFELL MEWN LLYFRGELL

Mae gennym ystod o ystafelloedd ar gael i’w llogi o fewn ein llyfrgelloedd. Tarwch olwg ar ein prisiau isod neu darllenwch fwy am ein cyfleusterau.

Hanner Diwrnod Diwrnod Llawn
Bwcle
Ystafell Gyfarfod 1 £25.00 £40.00
Cei Connah
Ystafell Gyfarfod 1 £35.00 £60.00
Ystafell Gyfarfod 2 £35.00 £60.00
Ystafell Gyfunol Mwy £60.00 £100.00
Y Fflint
Ystafell Gyfarfod 1 £35.00 £60.00
Ystafell Gyfarfod 2 £35.00 £60.00
Ystafell Gyfunol Mwy £60.00 £100.00
Ystafell Gyfweld £25.00 £40.00
Yr Wyddgrug
Ystafell Gyfarfod 1 £35.00 £60.00
Ystafell Gyfarfod 2 £35.00 £60.00
Ystafell Daniel Owen £60.00 £100.00
Lluniaeth
Te, Coffi, Bisgedi £1.00 yr un

 

I gael rhagor o wybodaeth am argaeledd a phrisiau llogi ystafelloedd, cysylltwch â’ch canolfan hamdden ddewisol.

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top