Croeso i dudalennau Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint. Nod y Gwasanaeth yw helpu pobl Sir y Fflint ac ymwelwyr â’r ardal i fwynhau dysgu am hanes y sir.

Yma, cewch wybodaeth am yr amgueddfeydd ym Mwcle, yr Wyddgrug a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon (sy’n cael ei reoli ar ran y Cyngor gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas). Mae gwybodaeth hefyd am yr adnoddau addysgol sydd ar gael i ddysgwyr o bob oed.

Tref Enw’r Amgueddfa
Bwcle Amgueddfa Bwcle
Treffynnon Amgueddfa Dyffryn Maes Glas
Yr Wyddgrug Amgueddfa Wyddgrug