Croeso i dudalennau Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint. Nod y Gwasanaeth yw helpu pobl Sir y Fflint ac ymwelwyr â’r ardal i fwynhau dysgu am hanes y sir.

Yma, cewch wybodaeth am yr amgueddfeydd ym Mwcle, yr Wyddgrug a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon (sy’n cael ei reoli ar ran y Cyngor gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas). Mae gwybodaeth hefyd am yr adnoddau addysgol sydd ar gael i ddysgwyr o bob oed.

Museum Amgueddfa Bwcle
Cyferiad 1 Y Ganolfan Siopa
Cyferiad 3 Bwcle
Cyferiad 4 Sir y Fflint
Cod Post CH7 2EF
Ffôn 01244 549210
Ffacs 01244 548850
Beth sydd yno? Hanes Bwcle fel canolfan bwysig y diwydiant crochenwaith a brics o’r Oesoedd Canol hyd at yr Ugeinfed Ganrif. Mae yno arddangosfa’n dangos cynnyrch gorau’r dref, a chewch bori drwy adnoddau cyfeiriol eang hanes lleol yr ardal.
Pris Mynediad Rhad ac am ddim
Oriau Agor Llun, Mawrth, Iau a Gwener, 9.30a.m.-7.00p.m. Mercher, 9.30a.m.-5.30p.m. Sadwrn, 9.30a.m.-12.30p.m.
Sut i gael yno Mae’r amgueddfa yn yr un adeilad â’r llyfrgell, ym mhrif ganolfan siopa Bwcle.
Mynd i fewn Mae’r amgueddfa ar lawr cyntaf y llyfrgell, a gellir defnyddio lifft i’w gyrraedd. Mae modd i bobl anabl ddefnyddio’r toiled yn yr amgueddfa. Mae dolen anwytho symudol ar gael.
Cyfleusterau Parcio rhad ac am ddim. Toiledau.
Casgliadau Casgliad James Bentley