Croeso i dudalennau Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint. Nod y Gwasanaeth yw helpu pobl Sir y Fflint ac ymwelwyr â’r ardal i fwynhau dysgu am hanes y sir.

Yma, cewch wybodaeth am yr amgueddfeydd ym Mwcle, yr Wyddgrug a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon (sy’n cael ei reoli ar ran y Cyngor gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas). Mae gwybodaeth hefyd am yr adnoddau addysgol sydd ar gael i ddysgwyr o bob oed.

Museum Amgueddfa Dyffryn Maes Glas
Cyferiad 1 Parc Treftadaeth Maes Glas
Cyferiad 2 Ty Dinas Basing
Cyferiad 3 Treffynnon
Cyferiad 4 Sir y Fflint
Cod Post CH8 7GH
Ffôn 01352 714172
Ffacs 01352 714791
Beth sydd yno? Saif Amgueddfa Dyffryn Maes Glas ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, 70 erw ei faint, yn dwyn i gof y modd yr oeddem yn byw ers talwm. Mae yno nifer o adeiladau hanesyddol wedi’u hailadeiladu, yn cynnwys hen ysgoldy Oes Fictoria a ffermdy o’r 16eg ganrif lle cewch ddysgu am yr hen ddulliau amaethu. Mae cyfle i weld yr anifeiliaid fferm, ymweld ag Abaty Dinas Basing, ac ymchwilio treftadaeth diwydiannol Dyffryn Maes Glas.
Pris Mynediad Rhaid talu i fynd i’r amgueddfa, ond caiff rhai carfannau fanteisio ar brisiau gostyngol, ac mae tocynnau arbennig i deuluoedd. Ffoniwch 01352 714172 i gael manylion y prisiau diweddaraf.
Oriau Agor Mae’r amgueddfa ar agor o 1 Ebrill – 31 Hydref o 10am tan 4.30pm. Mae’r Parc Treftadaeth ar agor gydol y flwyddyn.
Sut i gael yno Mae’r Amgueddfa a’r Parc Treftadaeth yn Nhreffynnon; dilynwch yr arwyddion o’r A548 a’r A55 (i gyfeiriad Treffynnon)
Mynd i fewn Mae modd i ddefnyddwyr cadair olwyn fynd i rai llefydd ar y safle, ac mae toiled ar eu cyfer. Mae Tâp Sain ar gael i’r rhai â nam ar y golwg, i’w harwain o gwmpas yr amgueddfa. Ffoniwch y swyddfa i drafod unrhyw anghenion arbennig o ran mynd i’r adeiladau ac ati.
Cyfleusterau Parcio am ddim, siop anrhegion, caffi, maes chwarae i blant, toiledau, cyfleusterau ar gyfer babanod.
Casgliadau Creiriau amaethyddol
adeiladau hanesyddol.