Croeso i dudalennau Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint. Nod y Gwasanaeth yw helpu pobl Sir y Fflint ac ymwelwyr â’r ardal i fwynhau dysgu am hanes y sir.

Yma, cewch wybodaeth am yr amgueddfeydd ym Mwcle, yr Wyddgrug a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon (sy’n cael ei reoli ar ran y Cyngor gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas). Mae gwybodaeth hefyd am yr adnoddau addysgol sydd ar gael i ddysgwyr o bob oed.

Museum Amgueddfa Wyddgrug
Cyferiad 1 Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Wyddgrug
Cyferiad 2 Heol yr Iarll
Cyferiad 3 Yr Wyddgrug
Cyferiad 4 Sir y Fflint
Cod Post CH7 1AP
Ffôn 01352 754791
Ffacs 01352 754655
Beth sydd yno? Mae’r amgueddfa’n olrhain hanes diddorol Yr Wyddgrug. Cewch weld trysorau o’r Oes Efydd, yn cynnwys bwyeill, gemwaith, a chopi Clogyn Aur Yr Wyddgrug. Mae yno arddangosfeydd yn ymwneud ag enwogion a bywyd y dref, a chewch gipolwg ar y dref yn Oes Fictoria drwy lygaid y nofelydd enwog Daniel Owen, yn sefyll yn y swyddfa a’r siop teiliwr a adeiladwyd yn yr Amgueddfa.
Pris Mynediad Rhad ac am ddim.
Oriau Agor Llun, Mawrth, Iau a Gwener 9.30am- 7.00 pm Mercher 9.30am- 5.30pm Sadwrn 09.30am- 12.30pm
Sut i gael yno Mae’r amgueddfa yn yr adeilad sy’n gartref i’r llyfrgell, yng nghanol y dref, gyferbyn â’r Swyddfa Bost, Heol yr Iarll, cwta pump i ddeg munud ar droed o’r orsaf bysiau a meysydd parcio’r dref.
Mynd i fewn Saif yr amgueddfa ar lawr cyntaf yr adeilad, a modd ei gyrchu mewn lifft. Mae toiled hwylus yn yr amgueddfa, yn ogystal â dolen anwytho.
Cyfleusterau Parcio hwylus. Toiledau.
Casgliadau Celfyddyd Gain
Archeoleg
Casgliad Pwyllgor Coffa Daniel Owen