Oriau agor ar gyfer pori drwy’r llyfrau yw 9.00am – 12.00pm, a 2.00pm – 5.00pm. Byddwn yn rhoi mynediad blaenoriaeth i gwsmeriaid diamddiffyn o 9.00-10.00am ac ar gyfer grwpiau teulu o 4.00-5.00pm. Mae oriau agor arferol yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth Dewis a Chasglu a dychwelyd.

Llyfrgell Brychdyn

Llyfrgell Brychdyn, Ffordd Plas Brychdyn, Brychdyn, Sir y Fflint, CH4 0QQ
Ffôn: 01244 533727
E-bost: broughton.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Dydd Llun 9.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
Dydd Mercher 9.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
Dydd Iau 2.00pm to 6.00pm
Dydd Gwener 2.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 1.00pm
Llyfrgell Bwcle

Llyfrgell Bwcle, Sir y Fflint yn Cysylltu, Amgueddfa ac Oriel, Bwcle, Y Ganolfan Siopa, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF
Ffôn: 01244 549210
E-bost: buckley.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Dydd Llun 9.00am to 5.00pm
Dydd Mawrth 9.00am to 6.00pm
Dydd Mercher 9.00am to 5.00pm
Dydd Iau 9.00am to 6.00pm
Dydd Gwener 9.00am to 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 1.00pm
Llyfrgell Cei Connah

Llyfrgell Cei Connah, Rhodfa Gwepra, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, CH5 4HA
Ffôn: 01352 703730
E-bost: connahs.quay.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Dydd Llun 9.00am to 6.00pm
Dydd Mawrth 9.00am to 6.00pm
Dydd Mercher 9.00am to 5.00pm
Dydd Iau 9.00am to 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am to 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 1.00pm
Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Llyfrgell Glannau Dyfrdwy, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West
Queensferry, Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA
Ffôn: 01352 703770
E-Bost: deeside.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Llyfrgell hunanwasanaeth yw Llyfrgell Glannau Dyfrdwy ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 6.00am – 10.00pm.
Llun - Gwener (staff) 1.00pm – 6.00pm
Sadwrn (staff) 9.00am – 1.00pm
Canolfan Dysgwyr Llyfrgell y Fflint

Canolfan Dysgwyr Llyfrgell y Fflint, Heol yr Eglwys, Y Fflint, CH6 5AP
Ffôn: 01352 703737
E-bost: flint.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Dydd Llun 9.00am - 5.00pm
Dydd Mawrth 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 5.00pm
Dydd Iau 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 1.00pm
Llyfrgell Treffynnon

Ffordd y Gogledd, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7TQ
Rhif ffôn: 01352 703850
E-bost: holywell.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Dydd Llun 9.00am to 6.00pm
Dydd Mawrth 9.00am to 6.00pm
Dydd Mercher 9.00am to 5.00pm
Dydd Iau 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 1.00pm
Y Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol
Llyfrgell yr Wyddgrug

Llyfrgell yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1AP
Ffôn: 01352 754791
E-bost: mold.library@flintshire.gov.uk

Oriau Agor
Llun 9.00am to 6.00pm
Mawrth 9.00am to 5.00pm
Mercher 9.00am to 5.00pm
Iau 9.00am to 6.00pm
Gwener 9.00am - 5.00pm
Sadwrn 9.00am - 1.00pm

I sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth, gan gynnal cymaint o lyfrgelloedd a phosib, mae partneriaethau agos gyda chymunedau lleol yn cael eu datblygu gan gynnwys cyfleoedd i wirfoddolwyr cymunedol :-

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Wirfoddolwr Digidol

Yn ogystal â llyfrau ffeithiol a ffuglen i bob oedran a mynediad at ystod o lyfrau sain a DVDau, mae llyfrgelloedd Sir y Fflint yn darparu :

  • Mynediad am ddim at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.
  • Gwybodaeth gymunedol
  • Help ag ymholiadau cyfeiriol a hanes lleol
  • Llyfrau print bras
  • Gwasanaeth archebu tocynnau ar gyfer theatrau lleol
  • Mae nifer o’r llyfrgelloedd mwyaf yn cynnal digwyddiadau diwylliannol, megis ymweliadau gan awduron.

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael mewn rhai llyfrgelloedd :

Sir y Fflint yn CysylltuBwcle, Cei Connah, Yr Wyddgrug

Sganwyr dogfennau : Pob llyfrgell
Oriel ac Arddangosfeydd : Bwcle a Y Fflint
Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi : Y Fflint
Darllenwyr microffilm a microfiche : Canolfan @tebion yr Wyddgrug
Amgueddfa neu Ystafell Dreftadaeth : Bwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug
Llungopïwr : Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug (Mae llungopiwyr lliw ar gael ym Mwcle a’r Wyddgrug)
Ystafell hyfforddi gyda chyfrifiaduron : Y Fflint a’r Wyddgrug
“Wi-Fi” : Brychdyn, Bwcle, Cei Connah, Treffynnon, Y Fflint a’r Wyddgrug  Wi-Fi telerau ac amodau defnyddio

Cynhelir y gweithgareddau canlynol yn rheolaidd mewn rhai llyfrgelloedd :

Sesiynau Amser Rhigwm i Blant : Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug
Gweithgareddau stori a chrefftau i blant yn ystod gwyliau’r haf : Y prif lyfrgelloedd
Cyfarfodydd grwpiau darllen : Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug

Cadw golwg ar eich benthyciadau:

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint yn anfon llythyr i atgoffa pan fo eitemau wedi eu cadw dros amser gan oedolion na phlant.  I arbed talu dirwyon gallwch adnewyddu eitemau arlein, neu dros y ffôn neu trwy lythyr.  Nid ydym yn codi dirwyon ar eitemau sydd yn cael eu benthyg ar gerdyn plentyn.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)