Canllaw Llyfrgell Ddigidol

Mae Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint yn rhedeg rhwydwaith o lyfrgelloedd lleol sydd yn cael eu rhestru ar tudalen llyfrgelloedd lleolllyfrgell deithiol a gwasanaeth cludo i’r cartref ar gyfer pobl nad ydynt, oherwydd oedran neu anabledd, yn gallu ymweld â llyfrgell.

Dilynwch y linc ganlynol i’ch helpu i wneud y gorau o’r gwasanaethau a’r adnoddau a gynigir gan Wasanaeth Llyfrgell Sir y Fflint:

Mae eich e-lyfrgell yn cynnig gwasanaeth amrywiol i aelodau llyfrgell.  Dilynwch y linciau canlynol i weld beth allwch ei fenthyg, ei ddarllen a’i astudio ar-lein:

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)