Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

MEDDYLIAU A
CHYRFF IACH

Cefnogi iechyd a lles ein cwsmeriaid a’n cymunedau.

DARLLEN MWY
Happy Woman Covering Her Heart

Mae llyfrgelloedd Aura wedi ymrwymo i gefnogi iechyd a lles ein cwsmeriaid a chymunedau drwy wasanaethau sy’n llywio, cynnwys a chysylltu.

Senior woman at a table with friends eating biscuits

LLYFRAU A DARLLEN

A young man using a laptop to browse books in a library

Chwilio ein casgliadau drwy’r catalog ar-lein yn yr adran Chwilio, Cadw neu Adnewyddu.

A reading group at an Aura Wales Library

Dod â phobl ynghyd i ddarllen, sgwrsio a rhannu straeon gyda Ffrindiau Darllen.

A happy senior couple reading a Welsh book at an Aura Wales Library

Rheoli eich iechyd a lles yn defnyddio ein hadnoddau defnyddiol yn Darllen yn Well.

MEDDYLIAU IACH, CYRFF IACH GYDAG AURA

Woman on sofa at home looking relaxes and happy

GWELLA’CH IECHYD A’CH LLES

Group fitness class

FFITRWYDD
A LLES

Group of senior people doing exercises

GWEITHGAREDDAU IECHYD A LLES

MYNEDIAD I BAWB

A senior woman in a wheelchair being looked after

CYMORTH DEMENTIA AURA

Autistic child learning 1-to-1 with a teacher

AURA YN DEALL AWTISTIAETH

woman sitting on sofa at home with her dog reading a book

GWASANAETH LLYFRGELL I’R CARTREF

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top