Rydym wedi adolygu’r gwasanaeth i gynnwys arosfannau newydd ac i sicrhau fod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn y ffordd mwyaf effeithlon.  O bosib bydd y diwrnod a’r amser y darperir y gwasanaeth i rai cymunedau wedi newid.  Os gwelwch yn dda erychwch ar yr amserlen i weld sut mae’r newidiadau yn eich effeithio chi.

Mae gwasanaeth llyfrgell deithiol Sir y Fflint yn ymweld unwaith bob tair wythnos â chymunedau bychain lle nad oes cangen o\’r llyfrgell.

Mae’r llyfrgell deithiol yn cludo detholiad o nofelau, gwybodaeth, llyfrau print bras a llyfrau plant.

Llyfrgell Deithiol dyddiadau ac amseroedd i ddod nesaf:

Atodlen Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol Aura 1

Atodlen Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol Aura 2