Gellir defnyddio’r adnoddau a’r gwasanaethau a restrir isod o’ch Llyfrgell leol.  Gellir hefyd ddefnyddio’r mwyafrif ohonynt am ddim o’ch cyfrifiadur eich hun drwy mewnbynnu eich rhif aelodaeth, sydd i’w gael ar eich cerdyn aelodaeth gwasanaethau Llyfrgelloedd Sir y Fflint, fel y gofynnir amdano. Gall y gwasanaethau sydd ar gael amrywio ychydig wrth i drefniadau cytundebol newid.

Gale Infotrac
Mae modd i chi ddarllen copïau o bapur newydd The Times o 1785 ymlaen yn ogystal a phapurau newyd rhanbarthol o’r 19fed ganrif.

Papurau Newydd Cymru Ar-lein 
1,000,000 o dudalennau o hanes Cymru hyd 1910 ar-lein, am ddim.

Casgliad John Johnson o Effemera Printiedig o Brydain yn y 18fed, y 19eg a dechrau’r 20fed ganrif: yn cynnwys deunydd ar Adloniant yn y 19eg ganrif, y Farchnad Lyfrau, Printiadau Poblogaidd, Torcyfraith, Llofruddiaethau a Dienyddiadau.

Who Else Writes Like…?
Cynlluniwyd gwefan Who Else Writes Like…? (Pwy arall sy\’n sgwennu fel…?) i gynorthwyo’r rhai sy’n mwynhau darllen nofelau Saesneg i gynyddu’r nifer o awduron y maent yn eu darllen, trwy ateb yr hen gwestiwn sy’n codi drosodd a throsodd ‘Rwyf wedi darllen y cyfan o lyfrau fy hoff awduron, beth gaf ei ddarllen nesaf?’

Who Next…?
Pan fydd plant yn holi ‘Beth gaf ei ddarllen nesaf?’ neu ‘Pwy arall sy’n sgwennu llyfrau tebyg i’m hoff awdur?’ gall gwefan Who Next…? (Pwy nesaf…? ) fod o gymorth.  Rhestrir awduron llyfrau ffuglen Saesneg i blant gydag awgrymiadau o awduron eraill sydd yn sgwennu’r un math o lyfrau, ynghyd â gwybodaeth am deitlau a chyfresi allweddol.

Encyclopaedia Britannica Online yn dod â chynnwys byd enwog y gwyddoniadur gyda chyflymdra a chyfleusterdod y wê.

Mae Oxford Reference Online ar gael yn rhad ac am ddim i aelodau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru – cliciwch ar y faner uchod a defnyddio’r cyswllt priodol (cerdyn llyfrgell) i gyrchu’r wybodaeth am ddim!

Mae’r Oxford English Dictionary bellach ar-lein; hwn yw prif eiriadur y byd o ran hanes a datblygiad yr iaith Saesneg ers 1150.

Cyniga Oxford Dictionaries Premium fynediad sydyn i ddiffiniadau o eiriau, ymadroddion ac idiomau Saesneg, gydag arweiniad arbenigol ar arddull a defnydd, gramadeg a sillafiad.

Oxford Dictionary of National Biography – Cliciwch yma am wybodaeth am fywydau 50,000 o ddynion a merched sydd wedi cyfrannu at  hanes Ynysoedd Prydain.

Mae Theory Test Pro yn darparu efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru’r Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys y cyfan o’r cwestiynau swyddogol, deunydd fide oar ganfod perygl a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Yn eich llyfrgell:

Mae Access to Research yn darparu mynediad am ddim i ddetholiad eang o erthyglau ac ymchwil academaidd. Mae’r pynciau yn cynnwys celf, pensaernïaeth, busnes, perianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth a\’r gwyddorau.

Ancestry Library Edition
Mae’r wefan hon am hel achau ar gael i’w defnyddio am ddim yn holl lyfrgelloedd Sir y Fflint. Mae’n darparu mynediad i wybodaeth Census o 1841 i 1911 ac i fynegeion Genedigaethau Marwolaethau a Phriodasau. Nid oes cyswllt uniongyrchol o’r tudalennau hyn.

European Sources Online – Gwasanaeth gwybodaeth gyda gwerth ychwanegol sy’n canolbwyntio ar yr Undeb Ewropeaidd, gwledydd Ewrop ac ar faterion sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr ac ymchwilwyr yr Ewrop gyfoes am ddim yn holl lyfrgelloedd Sir y Fflint
Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)