Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

PLANT A
PHOBL IFANC

Darganfyddwch ein hystod eang ac amrywiol o lyfrau, adnoddau a gweithgareddau yr ydym yn eu cynnig i blant, pobl ifanc a’u rhieni a gofalwyr.

DARLLEN MWY
Child Reading Book

Mae Aura yn croesawu plant a theuluoedd o bob oedran. Darganfod ein hystod eang ac amrywiol o lyfrau, adnoddau a gweithgareddau yr ydym yn eu cynnig i blant, pobl ifanc a’u rhieni a gofalwyr.

A woman reading with young girl in an Aura Library

BABANOD A PHLANT O DAN 5 OED

Nid yw’r un plentyn byth yn rhy ifanc i ddechrau gwrando ar straeon ac ymuno gyda rhigymau, felly mwynhewch bori drwy’r llyfrgell gyda’ch gilydd.

YGallwch ddefnyddio’r Catalog Llyfrgell i chwilio am hoff eitemau eich plentyn neu i ganfod rhywbeth newydd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Book Trust i ddarparu’r cynllun Bookstart. Mae hyn wedi’i ddatblygu i gyflwyno plant o dan 5 oed i lyfrau, rhigymau a llythrennedd ac i gefnogi rhieni i arfer rhannu straeon.

Ysbrydoli caru llyfrau a darllen gyda’ch plentyn i roi dechrau da mewn bywyd iddynt!

Dechreuwch y siwrnai ddwyieithog gyda Cymraeg I Blant.

PLANT IFANC (5-12 OED)

Gweler ein Llyfrgell Ddigidol a chael mynediad am ddim i eLyfrau, llyfrau llafar, cylchgronau a chomics.

Gallwch gael cymorth gyda thestunau gwaith cartref yn Encyclopedia Britannica Junior a Encyclopedia Britannica Student.

Cymorth darllen gyda Oxford Reading Tree.

Cymorth gwaith cartref gyda BBCBitesize.

Chwarae a Dysgu Gartref gyda Usborne.

Dysgu Gartref i Blant gyda Dorling Kindersley.

POBL YN EU HARDDEGAU A PHOBL IFANC

Gallwch ddefnyddio’r Catalog Llyfrgell i chwilio am hoff eitemau neu i ganfod rhywbeth newydd.

Gweler ein Llyfrgell Ddigidol a chael mynediad am ddim i eLyfrau, llyfrau llafar, cylchgronau a chomics.

Dewis a Chasglu eich llyfrau eich hun.

Chwilio am wybodaeth yn Encyclopedia Britannica Adult a Encyclopedia Britannica Student.

Paratowch i lwyddo yn eich Prawf Gyrru gyda Theory Test Pro.

CYMORTH GYDA GWAITH YSGOL A GWAITH CARTREF

MEDDYLIAU A CHYRFF IACH

Dysgu mwy am gynllun Darllen yn Well ar gyfer blant a gweld beth sydd ar gael yn ein Hystafelloedd Ffitrwydd a’n dosbarthiadau ymarfer corff.

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top