Fe hoffem roi gwybod i chi y bydd rhai o’r prisiau rydych yn eu talu am ddefnyddio canolfannau hamdden a llyfrgelloedd Aura yn newid ar 1 Ionawr.

Yn anffodus mae costau gweithredu Aura wedi cynyddu am fod cyfradd chwyddiant mynegai prisiau defnyddwyr (CPI) wedi cynyddu, ynghyd â chynnydd mwy na chwyddiant ym mhrisiau nwy a thrydan.

Mae Aura yn sefydliad elusennol, dielw y mae ei weithwyr yn berchen arno, ac yn cael ei weithredu er budd cymunedau lleol. Mae unrhyw gynnydd mewn prisiau yn seiliedig ar yr angen i gynnal hyfywedd ariannol y cwmni ac i gynnal a gwella gwasanaethau i’n cwsmeriaid gwerthfawr.

Diolch i chi am barhau i gefnogi eich canolfannau hamdden a’ch llyfrgelloedd chi.